Notiser den 2 juni 1965 om två avlidna hedervärda Verumsbor

VERUM. Onsdagen den 2 juni 1962 infördes i tidningen Arbetet de två dödsfallsnotiser, som återges i texten här nedtill. Jag har för egen del många minnen av såväl Valfrid Kronvall, vilken var bosatt i Brogården, som Nils Bernhard Persson, vilken de sista åren bodde på Hackagården i Verums kyrkby. Bägge hade djupa släktrötter i Verums socken och dog med tre dagars mellanrum i maj 1965, och nu är det 130 år sedan Valfrid föddes.

F. kyrkväktaren VALFRID KRONVALL, Verum, har avlidit 73 år gammal. Den bortgångne var född i Brogården, Verum, och redan från barnsben fick han följa med fadern till hans arbete som kyrkväktare. Efter slutad skolgång arbetade han som snickare samt biträdde fadern tills han helt övertog kyrkväktartjänsten. Närmast sörjande är dottern Gudrun, gift med polerare Thore Magnusson, Bjärnum, Lilly, gift med lantbrukare Alvar Larsson Verum, sonen Filip, kyrkvaktare, Verum, dottern Elly, gift med busschaufför Thure Jönsson.

Valfrid var son till husaren Jöns Nilsson Kronvall och hustrun Anna Bengtsdotter. Jöns, som i yngre år hade varit husar för Brogårdens rusthåll, blev senare kyrkvaktmästare. Dennes far Nils Olsson Rundberg hade även varit husar och var en av ”Spera-syskonen”. Valfrids mor Anna var dotter till torparen Bengt Olsson, som i bygden kallades Kru-Bengten. Namnet som sig av att hans far Ola Haraldsson drivit ”Verums krog”. Denne, som alltså var Kru-Bengt far, hade före flytten till Verum varit betjänt på Tommarps kungsgård åt generalen Cederström. Ola dog av drunkning i Verumsån i december 1822 (blott 43 år gammal). Han hade drivit krog (därav beteckningen Kru) vid Sågbacken i Verums by. Gatuhuset intill nuvarande ”Björveruds” kallades Verums Krog och grinden vid vägkorsningen mot Osby kallades ”Kru-ledet”. Ett hus på sågbacken beboddes sedermera av Olas svärson husaren Anders Carolo, som var gift med Olas äldsta dotter Anna.

F. lantbrukaren NILS B PERSSON, Verum, har avlidit i en ålder av 79 år. Persson var född i Magnarp. Efter slutad skolgång började han som snickarelärling och sedermera som byggnadssnickare. Senare övertogs arrendet på lönebostället i Verum. Han sörjes närmast av makan Hildur, dottern Hanna, gift med lantbrukare Nils Håkansson, Verum.

Nils Bernhard Persson (1885–1965) i unga år

Nils Bernhard Persson vid uppnådd 70-årsålder 1955

Nils Bernhard var son till lantbrukaren Per Tufvesson och hustrun Bengta Persdotter i Magnarp och blev senare känd som ”Hacka-Nisse”. Sedan han 1913 ingått äktenskap med Hildur Theresia, som var dotter till arrendatorn av Verums prästlöneboställe, övertog han detta arrende. Hans fem år yngre bror Victor tog över föräldrarnas hemman i Magnarp omkring 1920. När Nils och Hildur i början av 1940-talet flyttade till Hackagården hade brukandet och arrendet av prästlönebostället sedan många år övergått till Axel R Petersson.

Hackagården hade makarna förvärvat redan på 1920-talet och de hade byggt ett nytt bostadshus där 1935. Den gården hade tidigare ägts av Nils Christensson (1857–1907), vilken var född i Hörlinge och 1890 återkom efter från fyra års vistelse i Amerika. Ett par av hans syskon var bosatta i Amerika.

Nils B Persson hade varit ledamot av fullmäktige i Verums förutvarande kommun och satt även i pensions-, taxerings- och valnämnderna. Han var också skiftesgodeman.

 

Top