Färgarefabrikören Langvagen på Gretedahl i Stavshult

VERUM. I en mantalsuppgift från Sölvesborgs stad antecknades den ogifte Ejlert Langwagen som ditkommen från Ystad 1823. Han inflyttade sedan till Verums socken 1829 och övertog en färgerirörelse som hade startats 1820 av Sven Hellström. Vid Langvagens ankomst från Jämshög i Blekinge medföljde pigan och sedermera hustrun Anna Strömberg. Drygt 50 år efter hans ankomst till Verums socken infördes denna dödsannons i Skånska Posten av sonen, sedermera garvaren i Ronneby, Albrecht Hilarius Langvagen (1836–1917).

Dödsannons 1880 med förnamnen ”Ejlord Hilarius”

Byggnaden som låg intill ”möllefallet” i Stavshult/Mölleröd hade uppkallats efter Hellströms hustru Greta. Denne Hellström kom sedermera att leva ett ”tämligen” kriminellt liv. I en efterlysning från 1833 beskrivs hur han då såg ut: Förre Färgaren Sven Hellström som är anklagad för stöld och förfalskningsbrott, lyckades rymma från Hörby Häradshäkte i Malmöhus län, när han skulle transporteras till rannsakningsorten. Han är 48 år gammal, född i Trelleborg, medelmåttigt växt, blekt ansikte, brunt något glest hår, blå ögon, dubbeltumme på ena handen. Han var klädd i blå klädessurtut, blå långbyxor, stövlar och svart hatt

Gretedahls färgeri i Stavshult i slutet av 1800-talet.

Platsen för Gretedahls färgaregård som den såg ut för 25 år sedan. Kvarnen på vänstra bilden brann i december 2000.

Ejlert Langvagen (1901–1880) hade lärt yrket i Lund och Sölvesborg. Han arrenderade sedan 1826 det färgeri med stampverk som låg vid Holje ström i nuvarande Olofström. I färgaregården Gretedahl i Stafshult bodde sedermera Eilert med hustrun Anna och fram till 1859 även fabrikörens ogifta syster mamsell Maria Langvagen (1803–1884).

Makarna hade sex barn. Tre levde vid faderns död. Sonen Albrecht hade lärt till garvare i Danmark. De två döttrar som omtalas i dödsannonsen är Margareta Lovisa Langwagen (1834–1896), gift med garvaren Gustaf Josef de Verdier i Kristianstad och Anna Maria Langwagen (1828–1912), gift med backstugusittaren Jöns Larsson i Stavshult, vilken i bygden kallades ”Knosis”. Det är i år 110 år sedan Anna Maria Langvagen/Knosis dog.

Margareta Lovisa Langwagen var sedan 1890 hushållerska hos kammarherren Carl Fredrik Braunerhielm (1844–1901) på slottet Sandemar i Österhaninge. Hon avled på Dalarö vid Stockholm 1896. På hennes rad i församlingsboken noterades: Makens vistelseort är okänd.

Slottet Sandemar i nuvarande Haninge kommun.

Den till Amerika rymde maken Gustaf Joseph de Verdier ansökte 1891 om medborgarskap i Kalifornien. Han hade anlänt till New York från Amsterdam den 10 juli 1882. Det är okänt vilket år han avled.

Vigselnotis i Skånska Posten den 8 juli 1854

 

Top