Döden skördade mina skolkamrater i Verum alltför tidigt

VERUM. Två av mina årskamrater som var födda i Verums socken 1943 förunnades inte att uppnå sin konfirmationsålder. En av dem var min allra sötaste grannflicka Lena Tuvesson (1943–1957). Hon hade i augusti 1957 fyllt 14 år och avled av sjukdomen leukemi i november samma år.

Den andre av mina årskamrater, som bodde i Hagnarp intill gränsen mot Hästveda socken, gick sina flesta skolår i Jägersborgs skola, men vid vissa tillfällen var han med i Verums skola. Han hette Ingvar Björklund och är pojken i mitten på bilden nedan mellan Göran Olsson och Ove Tuvesson.

Tre nu avlidna kamrater från pojkåren. Pojken till höger var Lenas lillebror. Från vänster: Göran Olsson (1942–2006) Ingvar Björklund (1943–1957) och Ove Tuvesson (1945–2008). 

Dessa rörande minnesord infördes i tidningen Arbetet den 29 juni 1957

Sten Ingvar Björklund
Nu har klockorna i Verums vackra kyrka ringt och förkunnat att Du Ingvar, vår ende son, ej mer finns bland oss. Du vilar nu så tyst och stilla uti Din grav, så skönt från all världens oro. Men, Ingvar, vår sorg är så stor och djup att Inga ord finns. Du lämnade en plats som ej fyllas kan, det är så svårt att gå här hemma och att ej mera få se Dig tillsammans med oss. Men vi skola snart mötas igen, då skall det vara idel glädje och ingen sorg, då skall vi aldrig mer skiljas från varandra. Nu är ju livet knappast värt att leva, då vi inte mer har Dig hos oss. Men Gud skall hjälpa oss. Den dagen Du gick ifrån oss kommer vi aldrig att glömma. Du bar Din svåra sjukdom med stort tålamod och då doktorn frågade hur det stod till, svarade Du alltid att det var bra. Det var svårt att sitta vid Din sjukbädd i fem veckor och veta att Du inte skulle få komma hem mer, detta som Du så varmt önskade och hoppades. Hem kom Du visserligen, men det var när Du låg i Din vita kista. Vi tackar för allt vad Du gav oss under de fjorton år som det förunnades Dig att leva här på jorden. Det är tungt och vemodigt efter Dig men vi skola alltid minnas Dig. Vila nu så skönt hos barnavännen Jesus. Mor, far och syster. / Emma och Sven Björklund med dottern Signe Elisabet.

 

 

Top