En ”Metoo- episod” i Verum på 1950-talet och handgemäng vid dansbana

VERUM. I tidningen Arbetet infördes 1950-02-02 denna notis om att en ”påstruken” yngling blivit åtalad efter att han vid en danstillställning vid Verums Bygdegård närmat sig en ung dam på ett olämpligt sätt. Journalisten undslapp sig kommentaren att han ansåg tvåhundra kronors böter var ganska mycket för ”ett famntag”. Notisen hade denna lydelse: 
På en festplats i Verum hade en något överförfriskad besökare gått fram till en ung dam och försökt lyfta på hennes kjol. Uppsåtet lyckades inte i beräknad omfattning. Mannen gick emellertid inte fri trots detta. I går stod han åtalad för fylleri och förargelseväckande beteende. Han förnekade därvid båda anklagelserna. Enligt vad han själv kunde minnas hade han endast gått fram till flickan samt slagit armarna om livet på henne och sagt »Hej lilla flicka». Hur det nu förhöll sig med den saken, så dömde V. Göinge häradsrätt den åtalade till 200 kr. i böter, vilket i och för sig förefaller rätt mycket för ett »famntag». Det var emellertid inte första gången mannen stod inför domstol för fylleriförseelse. 

Sedan omkring 1940 firar man danskvällarna på festplatsen vid Bygdegården som byggdes omkring 1935.

Bygdegården och dansbanan i Brogården på 1970-talet.

Innan danstillställningarna i bygden flyttades till Bygdegården i Brogården dansade man på festplatsen Hagalund som drevs av tivoliägaren Herman Thulin från Dalsjö vid Bjärnum. Anläggningen kallades även Verums Tivoli och låg några hundra meter bortom den nuvarande fotbollsplanen Nillavallen. Ännu tidigare hade man i Verums socken från omkring 1910 en festplats som hette Björkelund. (Se notering i slutet!)

På den tiden då man oftast tog sig per cykel eller gående till Verums Tivoli för att roa sig kunde buslivet ibland ta sig ganska drastiska uttryck. Tivoliägaren Thulin anlitade den sedermera kände brottaren Hjalmar Blixt från Osby som ordningsman vid danstillställningarna.

I tidningen Arbetet omtalades den 4 juni 1931 en dramatisk episod som behandlades av häradsrätten i Hässleholm: Verums tivoli. Ett par personer från Verum stodo tilltalade för att den 4 april i Verums tivoli uppträtt berusade och gjort våldsamt motstånd mot ordningsmakten. Dessutom hade svarandena ställts under tilltal för resande av livsfarligt vapen. De hade hotat ordningsmannen Hjalmar Blixt med en boxhandske av bly, och dragit kniv. Svarandena medgåvo att de uppträtt i mindre grad förargelseväckande, men bestredo övriga stämningspåståenden. Uppskov.

Hjalmar Blixt (1909–1983)

Paviljongen i Verums Tivoli på Herman Thulins tid

Nöjesliv i Verum med Cirkus Varieté hos skomakaren Nils Jonasson i Brogården i februari 1901.

 

Björkelunds Tivoli i Brogården tillkom 1910

Nöjesplatsen Björkelund var belägen intill den skjutbana i Brogården som skytteföreningen hade anlagt i början av 1900-talet. I protokollet från den 16 maj 1910 skrev ordföranden Karl E. Nilsson, då kallad mejeristen och senare Posta-Karlen: Platsen för fästens afhållande beslutades skola blifva i närheten af skjutbanan och föreslogs att utskottets medlemmar skulle gå ned till J. Kronvall i Brogården o framställa begäran om att för ändamålet disponera honom tillhörigt intill skjutbanan beläget jordområde beväxt med björk.

 

Top