Sjuksköterskan Selma Krook (1888–1968) från Horsaskog

VERUM. Jag minns från mina ungdomsår två äldre syskon som bodde i ett litet hus några kilometer norr om Verums kyrkby Huset låg inte långt från korsningen där vägen mot Vesljunga viker av från Visseltoftavägen. Huset hade byggts på en tomt tillhörande en gård i Horsaskog och marken hade 1909 köpts av modern till Hans Alfred Jönsson och Selma Benedikta Jönsson, sedermera gift Krook. Modern Elsa Andersson var född i Sjötorpet 1855 och hade varit änka sedan 1890.

Sonen Alfred Jönsson (1886–1965) var sågare och lantbruksarbetare och har tidvis arbetat vid den intilliggande sågen i Grantorpet. Dottern Selma Krook (1888–1968) hade utbildat sig till sjuksköterska på Konradsberg i Stockholm 1915–1916. Selma kom till Visby 1925 och ingick 1927 äktenskap med stadsläkaren där Hugo Krook (1856–1947). År 1949 inflyttade Selma som nybliven änka från Visby på Gotland till huset i Horsaskog där hon bodde tillsammans med brodern Alfred.

Alfred och Selma hade sina rötter från en av gårdarna i Sjötorpet. Deras mors brorson Svante Nilsson var ägare och lantbrukare på hennes föräldragård. Det blev sedermera Svantes son Sven Nilsson (1923–2007), av oss i Verum kallad ”Sjötorpa-Sven”, som hade gården.

Selmas karriär fram till giftermålet 1927 var en oupphörlig resa mellan olika vårdinrättningar över stora delar av Sverige. Ambulerandet varade från 1911 och fram till tjänsten på Gotland 1925.

Selma flyttade 1911, vid 23 års ålder, från Horsaskog till Hässleholm, för att arbeta som sköterska på fattiggården vid Läreda i Hässleholm och var kvar där till 1913. Under ett drygt år fram till sommaren 1915 var hon därefter sjuksköterskebiträde på Brobysjukhuset. Därifrån reste hon 1915 för att bli elev på sjuksköterskeutbildningen vid Konradsbergs sjukhus på Kungsholmen i Stockholm 1915 och utexaminerades till sjuksköterska ett år senare.

Hon återkom därifrån till Verum 1916 och var därefter sjuksköterska på Kristianstads lasarett till 1917. Efter en kort tid som sjuksköterska på Ovesholm i Träne flyttade hon till Östergötland hösten 1917. Hon arbetade dels på Sandbyhof, dels på Linköpings länssjukhus fram till 1920 och därefter blev det Halmstad där hon var till 1921. Sedan kom hon via Västerlövsta i Västmanland till Oskarshamn där hon var kvar till 1925 då det blev Visby på Gotland. Där vigdes hon med Hugo Krook i oktober 1927. Han hade då många år varit änkeman. Första hustrun Oktavia Krook (f. Rundberg) avlidit 1909.

 

 

Top