”Lite kallprat från Verum” – en notis i Norra Skåne 1906

VERUM. Författaren till notisen med denna rubrik - och signerad ”Veritus” - var av allt att döma skolläraren P. A. Berglund (1858–1932). Han kom till Verum 1885 och gifte sig där med annexbondens dotter Ingrid Olsdotter. Berglund var även postföreståndare. Trots att skolläraren Berglund var initiativtagare till goodtemparelogen Vårblomman i Verum - som bildades i mars 1905 - var det känt i bygden att hans eget förhållande till starka drycker var problematiskt. Han lär ha ärvt vanan att söka tröst i flaskan från sin far.

Logen nr 1186 Vårblomman med sin nya ordensfana samlad vid den s.k. Källarehalsen. Uppe till höger i bilden ses den då inte ombyggda gamla kyrkan. Längst till vänster i ljus kavaj sitter P. A. Berglund med sina två söner och hustrun i mörk blus.

Den nya logen i Verum blev inrapporterad den 17 mars 1905 i Godtemplarnas egen tidning Nationalkuriren med denna notis:

Notisen ”Kallprat” i Norra Skåne från den 13/2 1906 fortsätter: Ja, en redaktör behöfver veta mycket nytt, ty, hvarest två eller tre äro församlade, hör man vanligen någon fråga: “hvad nytt i tidningen? Hvad står där för nytt i Norra Skåne? o. s. v.” Och allt skall ju redaktören tala om. Ja se, en redaktör borde nästan vara allvetande, men, fastän han vet ofantligt mycket, så vet han dock icke allt och det var nog detta som föranledde honom att fråga mig om nytt. Men nu är det så illa ställdt, att i Verum händer ingenting. Men här är, gu’ be’vars, mycket som inte händer och vill redaktören hålla till godo, så kan jag ju tala om litet af hvarje kanske mest af det som icke händt. I Mars månad sistlidet år bildades i Verum en nykterhetsförening, bestående hufvudsakligen af ungdom.

Slutavsnittet i notiser lyder:
Nykterhetsrörelsen har i Verum redan verkat till välsignelse, i det många lyckats inse rusdrycksbrukets förfärliga följder. Många andra ha humaniserats så till vida, att de anse för en skam att offentligen uppträda berusade. Ännu finnas dock personer i vissa ”krokar”, som rycka på axlarna åt nykterhetsidén och som en och annan gång riktigt hvad man kallar ”blakfylla” sig för att riktigt visa hur djupt de förakta goodtemplarne och nykterhetsfantasterna. Men nykterhetsvännerna hoppas, att med tiden vinna äfven dessa för det stora, sköna målet nykterhet.
Veritus

 

Top