Ett strävsamt par från Ristorpet med många efterkommande i Amerika

VERUM. Detta vackra gamla porträtt av makarna Bengt Persson (1844–1921) och hustrun Elsa Jönsdotter Holmgren (1842–1904) från Ristorpet har jag lånat från ett inlägg av Ingrid-Marie Jonson på gruppen ”Bilder från Verum med omnejd från förr”. Fotot är troligen från slutet av 1870-talet då fotografen O. F. Hagman bodde i Osby.

Elsa var dotter till vagnmakaren och smeden i Gubbarp Jöns Nilsson Holmgren (1812–1904) och hustrun Anna Svensdotter (1809–1883). Fadern till Jöns, Nils Holmgren, var född i Brunkelstorp och arbetade som möllare på kvarnen i Skeinge ett tiotal år i början på 1800-talet. Elsas yngre syster Pernilla, född 1853, emigrerade till Amerika 1878. Hon blev där gift med emigranten från Verum Per Torkelsson vilken hade rest från Magnarp redan hösten 1877. Efter de makarna härstammar nuvarande politikern Paul Torkelson i Minnesota. Dessa tidiga emigranter och deras efterkommande skildras på sidorna 95–105 i boken ”Ett annat Verum”, 2018.

Jöns Nilsson Holmgren och hustrun Anna Svensdotter

Per Torkelsson och hustrun Pernilla Jönsdotter

Alla barnen till makarna Bengt och Elsa i Ristorpet, utom dottern Selma, reste till Amerika. Olof och Otto var de första att emigrera 1882 och 1888. Därefter for Sigrid 1891, Viktor och Anna 1901 samt Ida och fostersonen Sven Hugo 1907. Sigrid återvände 1898 och gifte sig med Edvard Christensson i Stavshult. Ida återkom till Ristorpet sommaren 1926 och flyttade hösten samma år till Bjärnum där hon avled våren 1927. Viktor återkom 1947 och bodde sedermera i Dalsjö vid Bjärnum där han avled 1956.

Ida Bengtssons grav finns på Verums kyrkogård

Dottern Selma, som stannade kvar i Sverige och bodde på gården i Ristorpet, gifte sig med förutvarande husaren från Tågarp Svante Olsson Friberg, vilken övertog svärföräldrarnas hemman.

Norra Skåne 1904-03-24

Tidningsnotisen markerar vilken respekt den avlidna hustrun Elna i Ristorpet hade i bygden. Hennes efterlevande änkeman Bengt Persson gifte sig hösten 1905 med änkan Maria Johansdotter Holm efter färgarmästare Johannes Holm på Gretedahl i Mölleröd. Hennes make hade avlidit i maj 1904. Bengt Persson flyttade dit i november 1905 och avled där i april 1921. När sedan Maria avlidit där i juli 1932 uppgavs hennes enda arvtagare vara i Amerika vistades dottern Hilma, som hade emigrerat 1901. Hilma Holm gifte sig 1908 i New Castle, Pennsylvania med ingenjören John A Bergman och avled där i juni 1941. De hade dottern Alma Margareta Bergman (1927–1979).

 

Top