Olofssons julutdelning till fattiga 1921 - i stället för 50-årskalas

VERUM. Den 21 oktober 1921 hade lanthandlaren T. G. Olofsson (1871–1937) i Verum haft anledning att fira sin femtioårsdag eftersom han hade sett dagens ljus i Farstorps socken den 21 oktober 1871. Men han valde i stället att lämna medel till fattigas julgåvor. Mer om detta ska berättas här!

Lanthandlaren T. G. Olofsson (1871–1937)

Den i Farstorp födde Teodor Gottfrid och hans tre bröder Nils Otto (död 1909), Albin Frans (död 1926) och Bror Wiktorius blev alla handelsmän i Malmö. Tillsammans med brodern Bror Wiktorius Olofsson (1877–1949) hade Teodor Gottfrid sedan 1908 drivit grosshandelsfirman Bröderna Olofson i Malmö. Firman registrerades i december 1908, men övertogs i sin helhet 1913 av brodern när Teodor Gottfrid flyttade till Verum för att driva lanthandel. Olofssons butik blev sedermera den vi känner som ”Björveruds”.

T. G. Olofsson hade åren 1896 till 1899 haft anställning hos grosshandlare Gullberg och därefter hos firma Aug. Sandgren åren 1900 till 1909. Detta var en vitvaru- och mattaffär belägen i Södra Förstadsgatan. Olofssons första arbetsgivare i Malmö - B. P. Gullberg - hade en bakgrund som lanthandlare i Verum under åren1891 och 1892. Hans fullständiga namn var Bengt Persson Gullberg (1865–1956). Efter tiden i Verum blev han grosshandlare i Malmö och dog där 91 år gammal. Hans efterträdare i Verum var Elna Nilsdotter f. 1857, som var den första kvinna som idkade handel i socknen. En notis i Kristianstadsbladet från december 1892 hade detta utdrag ur handelsregistret: anmälan af Bengt Persson Gullberg i Werum ang. upphörd handel; af Elna Nilsson därsammastädes, som öfvertagit den förres affär, under firma B. P. Gullbergs efterträdare. I oktober 1893 gjorde hon förgäves en framställning om att få sälja öl i sin handelsbod. Protokollet lyder: Handelsidkerskan Elna Nilsdotters i Werum ansökan att å handelslokal å nr 3 få sälja maltdrycker för avhämtning blev avslagen med 459 röster mot 343. Hon upphörde med handel i Verum 1893 och flyttade till Malmö där hon blev hushållerska hos B. P. Gullberg. Hon avled tragiskt där i november 1894. Som dödsorsak noterades: Febris puerperalis post abort dvs barnsängsfeber. Under denna tid och fram till 1899 arbetade T. G. Olofsson åt Gullberg i Malmö.

I stället för att fira sin 50-årsdag i Verum hösten 1921 beslutade T. G. Olofsson att ställa till med en julutdelning av varor till de mest behövande personerna i socknarna Verum, Visseltofta och Farstorp. En tidning skrev i december 1921 under rubriken ”En julutdelning i Verum”: Den som i dessa dagar kommit in i handlanden T. G. Olofssons butilk i Verum har kunnat lägga märke till vilken livlig handel, men på samma gång helt ovanlig i sitt slag, som där har ägt rum. Herr Olofsson och hans biträden hava haft fullt upp att göra dag efter dag med att mäta upp och väga alla manufaktur- och specerivaror av varjehanda slag, till höger och vänster, utan att någon betalning kommit i fråga eller erlagts av mottagarna.

Efter denna glimt från butiken omtalar tidningen att herr Olofsson på sin 50-årsdag skänkt 500 kronor vardera till de fattiga inom de tre församlingarna att tas ut i form av varor hos honom före julhelgen 1921. Några av bygdens förtroendemän fick uppdraget att av välja vilka medborgare som skulle komma i fråga för gåvorna som bestod av ”poster” med 15 till 25 kronors värde vardera.

Olofssons butik 1938 – året efter hans bortgång

Berta och Paul Erik Paulsson framför sin ICA-butik i Verum 1973, f.d. T.G. Olofssons lanthandel

 

Top