Höstutfärd till Skeingeborg

 

VERUM. Söndagen den 15 september företog Cederborgsällskapet sin traditionella höstutfärd vilken denna gång gick till Skeingeborg och Skeinge. Dagen, som under förmiddagen bjudit på regnväder, visade sig under eftermiddagen vara gynnsammare och de tjugotalet intresserade som mött upp behövde varesig regnjackor eller paraply.

Under sakkunnig ledning av Mats Pettersson, bördig från Verum, blev det en omfattande historik och information om ej blott bygden som sådan utan även Skeingeborg. Den åttakantiga borgen är unik i sitt slag och tämligen välbevarad och man kan på platsen bilda sig en bra uppfattning om hur den en gång såg ut under tidig medeltid.

Mats beskrev hur bebyggelsen en gång sannolikt var med pallisader, bevakningsanläggningar och byggelse och försökte reda ut begreppen och resultaten från forskningar och utgrävningar där det råder olika uppfattningar om skilda förhållanden. Björkeberga, beläget nära Skeingeborg, berörde Mats mycket kortfattat eftersom Cederborgsällskapet vid sin sammankomst på Bjärnums museum den 6 november arrangerar en föreläsning just om Bjärkebergasagan och familjen Grip. Det blir då Tord Jöran Hallberg som berättar och presenterar sin bok i ämnet.

Utfärden fortsatte till Skeinge säteri och den där närbelägna privatkyrkogården, där icke blott två av Greve Holcks barn från sent 1800-tal utan även senare ägare beretts sin sista viloplats. Mats berättade en intressant ägarhistoria och hur de olika släkterna på sin tid var ingifta i varandra i avsikt att bibehålla och utöka sina domäner och makt. Vi fick även en intressant information om det uppror som förargade och stridslystna torpare gjorde då de funnit sin situation alltför förtryckt.

Det var en belåten skara som avslutade sin utfärd med en fika under de mäktiga bokarna vid privatkyrkogården och som mycket uppskattade den kunnige färdledaren Mats Petersson som med stor humor och med glimten i ögat ledsagat oss på ett engagerande och informativt sätt i ortens historia.

Top