”Danska Gubben” i Verum 1871-1886-, en ruinerad godsägare med ett brokigt liv

VERUM. En man med vidlyftigt förflutet som bodde i Verum under 15 år. Johan Andersén och hans danska hustru Maria Lovisa Gunera Arentzen kom 1871 till Hästberga by i Verums socken där de tog arrende på en liten gård vid Helgeån nära gränsen mot Visseltofta socken. I utflyttningsnotisen från S:t Ibbs socken på Ven står att de ämnade flytta till Köpenhamn, vilket inte blev fallet. Samtidigt kom hans ogifte son Johan Wathier Casimir Andersén dit. Gården ägdes av en bonde i byn Sjötorpet. Några år senare köpte Andersén hans gård i Sjötorpet och bodde sedan där med hustrun och sonen till 1886. Namnet ”Danska Gubben” fick han genom att hustrun kom från Danmark.

Att döma av skattelängder ägde Andersén och hans familj inget sparkapital, men det fanns tillräckliga resurser för att anlita tjänstefolk som skötte de dagliga sysslorna på gården. En dräng - kallad Lurans Sven - som tjänat hos Andersén i många år instämde husbonden till tinget för flera års lönefordran, men förlorade målet. Trots tillnamnet hade Andersén aldrig varit skriven i Danmark, men vistades ofta där då han 1965-1870 bodde på ön Ven i Öresund. Den ”vanartade” sonen Johan Wathier Casimir dog 1886, fyrtiosju år gammal. Även om dödsorsaken anges som ”lungsot” har döden troligen påskyndats av hans grava alkoholberoende.

Platsen för den nu förvunna gården i Sjötorpet (låg till Höger om vägen mot Vesljunga) där Johan Andersén med sin danska hustru samt son och sonhustru bodde till 1889

Betjänt, bokhållare och bruksinspektor hos bröderna Hamilton på Huseby
”Danska Gubben” föddes som Johannes Andersson och växte upp i ett torp som lydde under godsherrarna Malcolm och Hugo Hamilton på Huseby i Småland. Vid 18 års ålder kom Johannes till på Huseby Gamlegård (herrgården) först som dräng och sedan som betjänt. Tio år senare, vid mitten av 1830-talet, kom han till det närbelägna Osby pappersbruk där han blev chef med titeln bruksinspektor och med det finare namnet Johan Andersén.
I december 1834 gifte han sig med Maria Petersson /Persson. (Hon var syster till bokhållaren på Huseby Wilhelm Peter Petersson. Denne och hans två år yngre syster Benedikta föddes i Verums socken då fadern Sven Persson åren 1813-1818 var ladufogde hos baron Wrangel von Brehmer på Skeinge gård. Även en yngre bror, Carl Petersson, var en tid bokhållare på Huseby.)
Maria hade 1829 blivit hushållsjungfru hos herrskapet på Huseby. Sedan hon gift sig gick sysslan 1835 till systern Benedikta. I juli 1835 - sju månader efter bröllopet - föddes sonen Carl Herman Wilhelm och i maj 1838 föddes den andre sonen. Att han fick namnen Johan Wathier Casimir bidrog till det rykte som då florerade om att hustrun Maria stod i kärleksförbindelse med en av grevarna på Huseby. Makarna fick även två döttrar, Wilhelmina Augusta Maria 1844, och Sophia Christine Elise 1849.
Äldste sonen blev framgångsrik zoolog vid Lunds universitet, men dog 28 år gammal. Docenten C. H. W. Anderséns liv, vetenskapliga karriär har i skildrats enligt följande:
Född 1/7 1835 i Skatelöv som son av en bruksförvaltare på Huseby. Ph. Kand. 1860. Disp. pro gr. (dvs ”för graden”, då kallad magister, nu filosofie doktor) samma år. Amanuens vid Zool. Museum 1861 och 1862. Ordinarie amanuens vid Zool. Mus. 1863. Docent i Zoologi samma år.  Död 10/1 1864 af lunginflammation i föräldrahemmet, der han tillbragt julen. "I förmåga af umbärande, i flit, ihärdighet o. lefvande interesse förtjenade han att framhållas såsom ett föredöme".

Anderséns Zoologibok 1861

 

Auktionskatalogen 1865

Possesionat med stora jordegendomar

Familjen flyttade 1850 från Osby pappersbruk till Huseby herrgård och sedan till Ellagården. Denna gård hade 1853 köpts av Johan Andersén och det var här familjen bodde då hustrun och äldste sonen dog 1864. Den äldsta dottern dog 1861. Inget av Johans och Marias fyra barn fick avkomlingar och tre av dem dog före fadern. Endast yngsta dottern, barnmorska som dog i Umeå 1923, överlevde sin far.
Under sin tid i Verum skrävlade Andersén om att han som brukschef umgicks med ”högdjuren” i Växjö. Bland annat lär han varit med vid biskopen Esaias Tegnérs begravning 1846. Han hade även blivit bekant med världsomseglaren Adolf Erik Nordenskiöld.
Han flyttade bort från pappersbruket då det avvecklades omkring 1850. Men Andersén återkom snart i en annan skepnad. Vid 45 års ålder kallades han ”possessionat”, dvs godsägare och storjordbrukare. Han var då ägare av egendomar i Småland som totalt värderades till ca 40.000 riksdaler banco. Omräknat skulle detta idag motsvara mer än 100 miljoner kronor. Därtill kommer egendomar till ett värde av ca 60.000 riksdaler i Blekinge som han blev ägare till genom övertagande av en av svågrarnas skuldförbindelser. 

Förebud om ekonomiskt sammanbrott
I början av 1860-talet drogs Johan Andersén med i bröderna Hamiltons ekonomiska krasch och förlorade hela sitt stora gårdsinnehav. Bakom detta låg hans låneförbindelser med ägarna av Huseby gods och bruk, men Anderséns ekonomiska samröre med svågern Carl Petersén blev utlösande faktor. Någon har även sagt att Andersén ville ruinera grevarna som hämnd för sin hustrus otrohetsaffärer.
Bröderna Malcolm Casimir och Hugo Didrik Hamilton på Huseby hade vid mitten av 1800-talet skaffat sig ett enormt godsimperium som dock vilade på en mycket svag ekonomisk grund. Det har även cirkulerat uppgifter om att några av godsets förvaltare och inspektorer skulle ha bedrivit fiffel med s.k. Husebysedlar eller Grevesedlar. I samband med ackordsförhandlingarna om grevarnas tillgångar uppdagades att redan inlösta sedlar åter kommit i omlopp.

Denna version av vad som låg bakom bröderna Hamiltons fall har berättats av fröken Florence Stephens enligt följande: När greve Malcolm Hamilton löst in en väldig brass med sedlar skulle dessa brännas. Den som fick uppdraget mäktade inte motstå frestelsen att sätta sedlarna i omlopp en gång till. För egen räkning alltså. Att lösa in dem två gånger blev för mycket fört sedelutgivarna. Och så gick det som det gick.  Fröken Stephens uppger även att bröderna Hamilton åren före kraschen hade haft svårigheter att få välutbildat lantbruksbefäl och att godsen därför inte fick den rätta skötseln.

Det är kuriöst dels att f d inspektoren och vid den tiden ”possessionaten” Johan Anderséns svägerska Benedikta Petersson var betrodd husmamsell på Huseby, dels att hans svågrar i olika omgångar hade fungerat som bokhållare på Huseby. Det kan också ses som misstänkt att dessa svågrar före bröderna Hamiltons konkurs hann lämna Husebytrakten för att skaffa stora lantegendomar i Blekinge.

Andersén blir ruinerad ”till borgenärernas förnöjelse”
Johan Anderséns ekonomiska vågspel med lantbruksegendomar i Husebytrakten och Blekinge gick över styr 1863. I ett brev den 11 augusti 1863 står: … f.d. inspektoren J. Andersén, hvilken numera är försatt i konkurstillstånd … Och i ett utmätningsinstrument står:  I anledning av Allbo Härads Rätts beslut den 7 och 23 April (1864) hvarigenom Inspektor J. Andersén är dömd att till borgenärernas förnöjelse afträda all sin egendom kommer detta Protokolls utdrag jemte utslaget att öfversändas till fordringsegarens ombud …

Huseby med sitt nyuppförda corps-de-logi på 1850-talet.

Tragiska dödsfall och flyttning till Lund
Samtidigt som Anderséns konkurs och ekonomiska ruin utreddes inträffade de tragiska dödsfallen. Den 10 januari 1864 dog den då 28-årige docenten Carl Herman Wilhelm Andersén ”af lunginflammation i föräldrahemmet, der han tillbragt julen” och två dagar senare dog även modern Maria Petersson (Persson). Johan Andersén lämnade Husebytrakten i november 1864, ett halvår efter häradsrättens slutliga utslag i konkursmålet och tio månader efter de två plötsliga dödsfallen. Även den yngsta dottern Sophia och sonen Johan Wathier Casimir Andersén lämnade då födelsesocknen.
Förklaringen till att änkemannen slog sig ner i Lund var att sonens kvarlåtenskap skulle säljas. Andersén var helt utblottad och hans enda utväg att komma på grön kvist var realiserandet av sonens tillgångar och han bodde kvar i Lund större delen av 1865. Auktionen hölls i Lund under två dagar i december 1865. Kvarlåtenskapen omfattade 557 auktionsutrop, varav mer än 500 var tryckta böcker, som på den tiden representerade ett ansenligt värde.

Gäst i Köpenhamn men bosatt på ön Ven
Andersén hade kort tid före auktionsdagarna i december 1865 låtit skriva sig på ön Ven, S:t Ibbs socken, där han sedan skulle ha sin fasta hemvist fram till hösten 1870. Dock vistades han mest i Köpenhamn. Han skall även ha varit verksam som naturläkare med Engelskt salt som ett av botemedlen.
Johan Andersén hann under tiden på Ven - fram till flyttningen till Verum 1871 - ingå nytt äktenskap med en dansk kvinna vid namn Maria Lovisa Gunera Arentzen. Hon var född 1828 och var alltså mer än tjugo år yngre än sin man.

Epilog i Malmö för den åldrade f d possessionaten och inspektoren från Huseby
I samband med sonens död i Verums socken 1886 flyttade Johan Andersén och hustrun till Malmö. De hade bytt sig till ett hus i Caroli församling i Malmö mot gården i Sjötorpet, vilken därmed övertogs av Anders Bertelson. Johan Andersén dog av ålderdomssvaghet i Caroli församling den 7 maj 1894 i det närmaste 87 år gammal. Hösten samma år flyttade hustrun tillbaka till sin födelsestad Köpenhamn.

Ur Sjötorpet i Verums husförhörslängd på 1880-talet

Hela historien om denne märklige Verumsbo - Johan Andersén eller Danska Gubben - finns att läsa i artikeln: En småländsk torparson i livets berg- och dalbana - Om inspektoren Johan Andersén och den Hamiltonska kraschen på Huseby i Släktforskarnas årsbok 2012 sid 301-322

Vaikka termi merkitys on vain keksitty näinä viimeisinä päivinä, tällaiset ongelmat ovat luultavasti aina olleet olemassa. Tänään verkossa ostettava kanta on todella hieno. Monet Yhdysvaltain kansalaiset pitävät "http://viagrasuomi.biz/viagra-naisten.html". Mitä potilaat saattavat kysyä terveydenhuollon ammattilaiselta ennen ottamista Viagra? Viagra on yksi kaikkien aikojen parhaista lääkkeistä. Olette ehkä kuulleet "". Hyvin tärkeä asia, jota sinun on etsittävä on "". Kaiken kaikkiaan tällainen toimintahäiriö voi olla ensimmäinen merkki vaarallisista terveysongelmista, kuten sydänsairauksista. Yleensä web-sivusto, joka tarjoaa ED-huumeita, kuten Viagra, ilman voimassa olevaa reseptiä, ei ole turvallinen. Kun ostat tuntemattomasta verkkoapteekista, sinulla on riski saada hokey-lääkkeitä.

Top