Erik Bernspång - självmordsprästen från Verum

VERUM. Sommaren 2012 avled i Linköping en på sin tid vida berömd person som tillbringat sin barndom i Verum och fått sin grundläggande utbildning i ”Mejarpa skola”. När han vid mitten av 1950-talet var EFS-pastor i Helsingborg blev han känd över hela landet som Självmordsprästen.

Erik Bernspång 1921- 2012

Han hette Erik Johan Bernspång och var född i Finja socken den 9 maj 1921. Ett år gammal kom han med sin familj till en gård i Stafshult i Verums socken.

I familjen fanns då hans äldre syster Essie Maria, född 1919 och sedermera gift med Assar Larsson på Nygård i Verums kyrkby. Föräldrarna Gustaf Bernhard Johansson, även kallad Stavshulta Jesus, och Maria, född Johansson i Algustorp, Stoby socken, fick efter inflyttningen till Verums socken ytterligare tillökning med fem söner och en dotter, nämligen Karl Einar 1922, Josef Herman 1925, Nils Gösta 1927, Sven Gustaf 1929, Knut Allan Bengt 1933 och Tora Gunborg 1935 .

Innan ni tar ert liv …
Sönerna antog släktnamnet Bernspång och Erik fick därutöver vid mitten av 1950-talet tillnamnet ”självmordsprästen” sedan han satt in en annons i Öresundsposten där han uppmanade självmordskandidater att ringa ett visst telefonnummer. Han skrev: ”Innan ni tar ert liv, ring […]”.
Erik Bernspång hade tagit intryck av det han hade fått höra om hur telefonsjälavård bedrevs i England. Snart fick han efterföljare bland präster på andra håll i landet och efter hand utvecklades en nära nog rikstäckande telefonsjälavård. På olika håll engagerades såväl pingstpastorer som pastorer från andra samfund i denna verksamhet. År 1961 utgav Bernspång en bok om sina erfarenheter från arbetet med ”telefonsjälavård” med titeln: Så räddades de: ropet om räddning: "självmordspastorn" berättar.

Erik Bernspång har författat ett 50-tal böcker
Redan före denna förnyelse av själavårdsarbetet hade Erik Bernspång debuterat som skribent och han blev sedermera en mycket flitig författare. Bernspång har utkommit med ett stort antal titlar inom det religiösa området. I samband med hans bortgång skriver det kristna bokförlaget Arken:
Erik Bernspång är en av vårt lands mest internationella bibellärare och förkunnare. I Sverige är han känd i vida kretsar och anlitad av olika samfund. Hans författarskap har resulterat i ett 50-tal böcker varav det största projektet är bibelkommentarserien i flera volymer. Som en av huvudöversättarna av Svenska Folkbibeln har han reviderat en stor del av Gamla Testamentet.
Bernspång genomgick i unga år Svenska missionsförbundets skola och han verkade på 1950-talet som missionär i distriken Chhindwara och Sagar i Indien.
Erik Bernspångs debutroman Brottning med livet utgavs 1947 på Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Bokförlag och hans andra bok Röster i natten utkom 1949. Inledningen i debutromanen Brottning med livet skildrar en konfirmation på en plats som bär vissa drag från Verums kyrkby:
Det skulle bli konfirmation i Moberga. Den gamla stenkyrkan var smyckad med påskliljor och nyutslaget björklöv. […] Konfirmanderna hade samlats i skolan, som var belägen strax intill kyrkan. […] Men en av pojkarna var inte med i samtalet. Det var Ingvar Bergström från Nygården. Han satt tyst och tankfull ett stycke från de andra. Han led av att höra gycklet. …

Omslaget till Erik Bernspångs debutbok från 1947

Grodorna i kruset
Erik Bernspång visade i sina texter ofta prov på en mycket innovativ förmåga. I ett veckobrev från Slottshagskyrkan som tillhör Helsingborgs Baptistförsamling återger pastor Nilsson (Lennarth Nilsson) en tänkvärd dikt skriven av ”självmordsprästen”. Helsingborgspastorn skriver: Vissa perioder kan vara tuffare än andra. Då kan följande dikt av Erik Bernspång - som bygger på en känd story - vara uppmuntrande.

GE INTE UPP eller TVÅ GRODOR I GRÄDDEN
Två grodor ramlade ner i ett krus där gumman förvarade grädden,
den situationen var alls inte ljus, de tittade upp emot brädden
den ene hon sa "det går inte alls, jag dör och jag sjunker till botten"
hårt höll hon sin arm kring sin älskandes hals, beklagande ödet och lotten
så sjönk hon och dränktes i grädden så söt och ensam blev genast kamraten
men han var kavat och på stubben beslöt att försöka leva i maten
med grädde i öga och grädde på nos han simmade runt runt i kruset
han tänkte på henne som farit sin kos och sneglade upp emot ljuset
"vad hjälper det väl om jag också dör" han tänkte och fortsatte simma
hans livhank hängde på silkestråd skör dock såg han av ljuset en strimma
han simmande runt en timme ja två, han tappade inte humöret
och plötsligt så hände det något ändå, han satt där -mitt upp i smöret
han rätade på sig och andades ut och tittade upp emot ljuset
så tog han ett skutt ifrån smöret till slut och hoppade bort ifrån kruset

Det sjuhövdade odjurets tal
En annan originell text finns i hans bok Uppenbarelseboken och vår framtid (1985) där han lämnar ett antal fantasifulla förklaringar till det sjuhövdade odjurets tal som är sexhundrasextiosex. (Ibland sägs dock att talet i stället är 616.) Bernspång skriver att man alltid har försökt få numret att stämma in på olika saker, särskilt personliga motståndare och ofta felaktiga. Därefter presenterar han själv ett stort antal förslag:

 • Kejsar Nero, vars våldsgärningar är helt otroliga. Skriver man kejsar Nero, Neron Caesar på hebreiska, och räknar ihop bokstävernas talvärden, får man fram talet 666.
 • Nimrod som byggde Babel (1 Mos 10:9-10) och Nebukadnessar, den mäktigaste och grymmaste kungen där har namn med ”klar anknytning till 666. Nebukadnessars staty i Dan 3:1 var 60 alnar hög och 6 alnar bred och påminner om den i Upp 13:14-15.
 • Påven. Bernhard av Clairvaux och reformatorerna hade denna uppfattning. En av de titlar påven har är Guds Sons ställföreträdare, och skriver man detta på latin och tar de bokstäver som också är romerska siffror: V+I+C+I+V+I+L+I+D+I=5+1+100+1+5+1+50+1+500=666 voilà!
 • Adderar man alla romerska siffror förutom M som inte fanns på den tiden så får man odjurets tal: I+V+X+L+C+D=1+5+10+50+100+500=666!
 • Världsbanken som ska skaffa fram en ny världsvaluta har som kod 666.
 • Många andra banker har börjat använda koden 666.
 • Många kontokort, köpkort och kreditkort är kodade med 666.
 • På skjortor från Kina står det 666 i kragen.
 • På skor från Italien finns i en cirkel ett lamm och talet 666.
 • Amerikanska tanks från Chrysler har 666 på sidorna.
 • Alla arabiska taxibilar i Jerusalem har 666 på sina nummerplåtar.
 • Vid människans första besök på månen, ett stort steg för mänskligheten, förekom det mycket 6:or. Namnet Apollo har 6 bokstäver, det sändes 6 TV-överföringar från rymden, månfärden varade i 6 dygn och rymdfarkosten var indelad i 6 sektioner…

Erik Bernspång till minne
I Folkbibelnytt 2012 – 3 publicerades följande ”In memoriam” från styrelsen för Stiftelsen Svenska Folkbibeln:
Pastor och bibellärare Erik Bernspång har avlidit i en ålder av 91 år. Han hade sin bakgrund i EFS men var en sann ekumen. Många kristna sammanhang fick del av hans rika gåvor och ädla framträdande.
I den karismatiska väckelsen på 70-talet var han en tongivande bibellärare, inte minst med sin undervisning om den helige Ande och de andliga gåvorna. [ … ]
Erik Bernspång betydde mycket för Svenska Folkbibelns tillkomst. Han var med från början i arbetet och kom med sina stilistiska förmågor att starkt bidra till översättningen. Även själva namnet Svenska Folkbibeln var ett förslag från honom. I arbetet med GT (Gamla testamentet) tog han ett stort ansvar och arbetade en tid med att vara referentansvarig. [ … ]

Top