En verumsättling på nobelfesten i Stockholm 2013

VERUM. Mellan frälsebonden Dan Tulson i Tulatorp vid Skeinge i Verums socken och professorn Lars Peter Hansen vid University of Chicago ligger sammanlagt åtta släktled. Professorns farmors släkt i USA bär fortfarande namnet Toolson. Förnamnet Tulson var förr tämligen vanligt i norra Göinge och särskilt i Verums socken, men det föll helt ur bruk vid mitten av 1800-talet.

I ett biografiskt verk kan man läsa följande beskrivning om denne amerikanske ekonomiprofessor som räknar sin härstamning från Tulatorp i Verums socken: Lars Peter Hansen är en amerikansk ekonom. 2013 tilldelades han Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillsammans med Robert Shiller och Eugene Fama.


Professor Lars Peter Hansen (f 1952)

Pristagarens farmor, som hette Syble Toolsson, var född i Utah 1896 och hon hade djupa rötter i Göinge. Hennes farfars farfars farfar bodde vid 1700-talets början i Tulatorps by i Verum. Han hette Dan Tulson och var frälsebonde under Skeinge säteri. Dan Tulson var född 1703 och med hustrun Kierstina fick han 1722 sonen Håkan Dansson. Denne son gifte sig 1744 med Nilla Nilsdotter från Länekärr och blev bonde i Tviggasjö. De blev 1747 föräldrar till sonen Tulson Håkansson som gifte sig med Karna Persdotter från Tviggasjö. Deras son Per Tulson föddes i Gammalstorps hus 1783. Han flyttade i början av 1800-talet till Qvittinge och blev torpare på ”Pusahuset” under godsegendomen Vanås i Gryts socken.

Omkring 1850 greps föräldrarna och ett par av barnen av mormonläran troligen under inverkan av den flitige värvaren Ola Nilsson Liljenquist, som var född i Ignaberga. Mot slutet av 1850-talet hade familjen Tulson bestämt sig för att i en gemensam grupp om tio personer emigrera till Nordamerika. Fadern Per Tulson dog under sjöresan på Atlanten. Den 21-årige sonen Lars Thulson som faderlös steg av emigrantskeppet Tuscarora i Philadelphia i juli 1857, är den amerikanske ekonomiprofessorn Lars Peter Hansens farmors farfar. Några år efter ankomsten till Utah gifte sig Lars Tulson, som nu kallade sig Lars Toolson, med en flicka som även hon kom från Göinge. Hennes namn var Ingri Tufwesdotter och hon var dotter till liesmeden Tufwe Johnsson, kallad Skotta-Tuen, i Simontorp i Osby.

L. P. Hansens farmors farfar                     L. P. Hansens farmors farmor

Lars Tulson (1836-1894)                         Ingri Tufwesdotter (1836-1919)

En av Lars Tulsons och Ingri Tufwesdotters söner hette Lars Lorenzo Toolson. Dennes dotter Syble Toolson gifte sig 1916 med Willard Alton Hansen. Deras son Roger Gaurth Hansen blev professor i biokemi och har varit rektor vid Utah State University. Det var hans son Lars Peter Hansen som i december 2013 mottog Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

 

Top