Christen Pålsson från Verum fick en vecka i frihet 1884

VERUM. Ett tragiskt livsöde rullades upp när pastorsämbetet i oktober 1884 - för 130 år sedan - fick ta emot en dödsattest från den engelska hamnstaden Liverpool.

 

I dokumentet meddelades att den 54-årige f.d. arbetskarlen Christen Pålsson hade avlidit av bronchitis, dvs luftrörskatarr, på ett fattighus i Liverpool. Han hade intagits där sedan han på grund av sin lungsjukdom tvingats avbryta sin en vecka förut påbörjade sjöresa till Kanada. Den av långvariga fängelsevistelser starkt märkte mannen hade tänkt sig resa över Atlanten omedelbart efter frisläppandet den 10 april 1884 från fängelset i Landskrona. En vecka senare - den 17 april 1884 - dog han tragiskt på detta engelska fattighus.
Den avlidne var född 1829 på Hästabacken, även kallat Horsaskogs torp, i Verums socken. Han var av allt att döma svagbegåvad och hade ett digert kriminellt förflutet. Christen blev redan i oktober 1846 - som 17-åring yngling - dömd av Kämnärsrätten i Malmö för stöld och snatteri. Därefter fortsatte han sin slingriga väg på den brottsliga banan och 1860 dömdes han till livstids straffarbete för sitt fjärde stöldbrott. Genom beslut av Kungl Majt blev han dock i november 1871 genom nåd ”från dess fullgörande förskonad” frisläppt. 

Christen återvände till sin födelsesocken och sin utfattige far, som då blivit änkeman. En kort tid bodde den frisläppte fästningsfången tillsammans med fadern, förre skomakaren Pål Christensson, och en hemmaboende bror i ett torp i Magnarps skog. Prästen hade noterat ”har svårt att tala, stammar” på brodern Håkan Pålssons rad i husförslängden. En morbror till Christen omtalas vid mitten av 1800-talet som förfallen stackare, supare och kringstrykare i Farstorps socken.

När Christen hösten 1872 återfallit i stöldbrottslighet beslutade Svea Hovrätt att han skulle fortsätta: … det honom för lifstiden förut ådömda straffarbetet. Rätten bestämde då att han på grund av sitt femte stöldbrott skulle hållas till straffarbete i tio år och därtill för alltid vara medborgerligt förtroende förlustig.

Vid frisläppandet i april 1884 från fästningen i Landskrona hade Christen Pålsson kvitterat ut 180 kronor och 4 öre bestående av egna medel och besparad arbetsförtjänst. Detta belopp räckte vid den tiden till en emigrantresa till Nordamerika i tredje klass. Christen tog direkt efter frisläppandet chansen till ett nytt liv långt borta från hemlandet, men kom bara till Liverpool här hans stoft nu sedan 130 år vilar.

NOTERING I VERUMS DÖDBOK: Död å Fattighus i Liverpool och derstädes begrafven. Dödsattest fr Registrar W. J. Johnson i Liverpool inlemnad den 10 Oct. 1884.

Top