Ett 60-årsminne - motboken försvann den 1 oktober 1955!

Det var ganska nära att vi på denna alerta hemsida helt glömde bort att uppmärksamma 60-årsminnet av ”Brattsystemets” avveckling den 1 oktober 1955. Det finns säkert en och annan läsare som var tillräckligt gammal 1955 för att ha fått samhällets förtroende att vara tilldelad en viktig bok som såg ut så här:

 

 

 

 

Att bli tilldelad denna bok har ibland jämförts med möjligheten att hämta ut ett pass eller att ha rösträtt i allmänna val. Att ha en motbok var för några personer liktydigt med att äga medborgerligt förtroende.

Det hände ju ibland att ransonen inte var fullt tillräcklig för månadens festande och då gällde det att ha någon mera måttlighetsdrickande vän eller bekant som man kunde låna motbok av. Detta var en vedertagen metod och ibland blev det en bitter strid om att vara nära vän med de ”godtemplare” i bygden som var innehavare av en motbok. Jag har själv fått mig berättat om en sådan munhuggning i en känd lanthandel som avslutades med att en av parterna sa: Du får väl för f-n skaffa Dig en egen nykterist, jag vill ha min för mig själv!  Den legendariske Gits Olsson skrev i en krönika i tidningen Se: Den här tiden fanns det också fullt av nykterister som hade både två- och trelitersböcker och lånade ut dem till behövande. Personer med sådana böcker var mycket populära och efterfrågade i sällskapslivet. Det fanns människor som accepterades endast i kraft av sin motbok.

Motboken tillkom under åren 1914-1917. Man kallade det ibland för ”Brattsystemet” eftersom motboken infördes efter initiativ av läkaren Ivan Bratt. Innebörden var att alla inköp av spritvaror skulle införas i en bok. På 1950-talet fick en motboksinnehavare som mest köpa tre liter brännvin per månad. Ransonen var från början bara en eller två liter i månaden. Gifta kvinnor ansågs inte alls behöva en motbok, men ogifta kunde särskilt ansöka om en sådan och tilldelades då normalt en eller två liter i kvartalet!
Den 1 oktober 1955 avskaffades motboken och alla personer över 21 år fick köpa hur mycket de ville på Systembolaget.

Det förekom också att man drev gäck med det förhatliga Brattsystemet. I min ägo finns en sångbok - en gång i tiden köpt för 75 öre. Boken anges vara utgiven av A.-B. SÅNGBOKSSYSTEMET No 25148 och innehåller - utöver ironiska texter om alkoholens användning - naturligtvis många snapsvisor. Om man närmare granskar vinjettsidan ser man att vishäftet är tryckt i Halmstad 1940 på B. Brovalls Boktryckeri.

Top