Fyra gubbar från Verum i boken Skåne-Köpmän 1924

 

VERUM. I december 1924 utgavs den porträttbiografiska boken Skåne-Köpmän. Bakom utgivningen stod ett antal sammanslutningar inom den svenska handeln, främst huvudorganisationerna Sveriges Köpmannaförbund och Sveriges Grossistförbund.

Porträttdelen omfattade omkring 670 sidor med en indelning i de två avdelningarna STÄDERNA och LANDSBYGDEN. Under avsnittet ”Verum” avbildas ägaren av ”engrosfirman” N. A. Håkansson i trävaror samt porträtt av ägare till följande tre firmor i specerier och kolonialvaror: Enock Nilsson, T. G. Olofsson och Wict. S. Pettersson.

N.A Håkansson Enock Nilsson T. G Olofsson Witt. S Pettersson

 

Stationssamhället Bjärnum representerades av ett porträtt. Det var ägaren av Albert Olofssons herrekipering. Även från Vittsjö fanns ett köpmansporträtt. Det var Johan Zaunders vilken drev Wittsjö spannmålsaffär.Vilka var de avbildade gubbarna från Verum?

Nils Anton Håkansson var född 1/1 1862 på ”Feregården” i Verums kyrkby av föräldrarna Håkan Nilsson och Kristina Collin. Han drev lantbruk, trävaruhandel och ångsågverk på denna gård som låg under Verum nr 2. Hans efterträdare blev sonen Nils Håkansson född 30/8 1902 och gården drevs senare av dennes son Håkan Håkansson.

Enock Nilsson var född 3/3 1883 av snickaren Nils Sonesson och hustrun Hanna Månsdotter. Föräldrarna hade sedermera en gård och snickeriverkstad i Brogården, senare övertagen av Enocks bror Olof och därefter dennes son Gösta Nilsson.
  Handelsrörelsen i Mölleröd/Stavshult hade tidigare sedan 1905 drivit av Ingrid Holmberg och åren från 1912 till 1914 av Blenda Olandersson. Hon drev därefter en leksaks- husgeråds- och manufakturaffär i Bjärnum fram till 1950-talet.

Blenda Olandersson på gamla dagar. Bild från Thore Brogårdh (Från flydda dar 1979)

  Enock Nilsson blev senare snickaremästare och fabrikör i Stavshult. Handelsrörelsen övertogs 1928 av Nils G. Jönsson och efter honom 1933 av Karl Björk och senare av sonen Lennart Björk, sedermera handelsman i Bjärnum. (Nils G. Jönsson hade tidigare tillsammans med Harald Kleist drivit busstrafik i bolaget Verums Bilstation.)

Theodor Gottfrid Olofson var född 21/10 1871 på en gård i Farstorp av föräldrarna Olof Jönsson och Hanna Persdotter. Han hade 1908 tillsammans med brodern Bror Wiktorius Olofson grundat grossistfirman i manufakturvaror Bröderna Olofson i Malmö. Även bröderna Nils Otto och Albin Frans var verksamma som köpmän i Malmö.
  T. G. Olofsons rörelse i Verum övertogs efter hans död 1937 av Svante Persson Björverud. Tidigare hade handelsrörelsen här 1897-1910 drivits av likaledes ”farstorpsfödde” Svante O. Nilsson och därefter fram till 1913 av handelsidkerskan Karin Olsson, med T. G. Olofson som ägare. (Karin Olsson blev 1918 gift med poststationsföreståndaren Karl E. Nilsson, vilken kallades Mejeristen eller Posta-Karl. Hon dog i barnsäng kort tid efter sonen Lennarts födelse 1919.)

Wictor Severin Pettersson är författarens farfar. Han föddes 23/10 1876 av föräldrarna Johan August Petersson och Bengta Tufvesdotter. Affärsrörelsen startades i Brogården 1870 av västgöten Petersson som kommit till Göinge som kringvandrande knalle.
  I byggnaden – som var uppförd 1851 av Gustaf Larsson - hade hela tiden sedan det året funnits en affärsrörelse. Efter Larssons emigration till Amerika 1853 drevs rörelsen i tolv år av ”mormonen” Jöns Persson. Denne utvandrade sedermera 1887 till Utah i USA och tog där namnet John P. Wahlberg. Efter honom drevs rörelsen åren 1865 till 1869 av Nils Lund, som var född i Farstorp. Även han for till Amerika och etablerade sig som skräddare i New York. När affärsrörelsen i Brogården avvecklades av Birger Pettersson 1994 hade speceri- och kolonialvaruhandel bedrivits i samma byggnad i över 140 år. (Även Wictor Petterssons äldste bror Carl blev handelsman. Efter några år i USA, där han tog sig namnet Klarin, blev han spannmåls- och järnhandlare på olika platser i Skåne och slutligen 1906 i Bjärnum där han också blev kommunalman.)

Top