Den avbrutna Liljenqvisten på Bjäret i Verum

 

Den avbrutna Liljenqvisten på Bjäret i Verum - minnet av en olyckshändelse för 200 år sedan

För 200 år sedan - den 28 januari 1817 - dog genom en olyckshändelse i Grantorpet i Verum den ende sonen Tufve till ryttaren Pål Liljenqvist och hans hustru Bengta bosatta på Norre torp i Verums socken. Det var en sådan död som med den tidens språkbruk sägs ha inträffat av ”våda”. I dödboken står: omkom af ett sår han fick genom våda af en yngling genom ett borr på Grantorpet. Begravningen torde ha ägt rum några dagar in i februari 1817 och fyra år senare återstod av familjen endast dottern Gunnil.

Notis ur Verums församlings dödbok 1817. Pål Liljenqvists son Tufve var bror till Bjära-Olofs farmor Gunnil.

Familjen hade sedan 1805 bott på Norra torp i Verums kyrkby, dit de flyttat från Sparrarps ryttaretorp med sina två barn. Norre torp är skogshemmanet med namnet Bjäret som numera bebos av dragonen Liljenqvists dottersons sonson Nils Harald Persson, 92 år gammal. Han kallas därför av bygdens folk för ”Bjära-Nisse”. När Gunnil Pålsdotter i februari 1822 gifte sig med smålänningen Jonas Pettersson var hon den enda kvarvarande ”grenen” av de fyra medlemmarna i den Liljenqvistska familjen. Modern och fadern dog bägge 1821, hon i mars och han i oktober. Eftersom dottern sedan de övriga i familjen avlidit bar efternamnet Pålsdotter blev det ingen i hennes släkt som förde namnet Liljenqvist vidare.

Ynglingen, som då olyckan skedde var 19 år och 11 månader gammal, hade fötts i Sparrarps ryttartorp som makarnas andra barn. I dopnotisen från mars 1797 angavs förnamnet Nils, men sedermera begagnades tilltalsnamnet Tufve för sonen. I november 1794, mer än ett och ett halvt år efter vigseln, föddes Gunnil som blev den ende som kom att föra släktledet efter ryttaren vidare såväl på Bjäret i Verums socken som senare under 1800-talet i staden St Paul i Amerika. De tre män från Bjäret som emigrerade hette ”over there” Louis, Nils och Emil Peterson. Brodern Olof Persson stannade kvar och övertog föräldrarnas hemman.

Olof Persson på Bjäret, foto från 1938. Bjära-Olof dog 9/9 1964 100 år gammal.

En svensk tidningsnotis den 24 december 1963 kunde man läsa: 100 år fyller på julaftonen, f. lantbrukaren Olof Persson, Bjäret, Verum. Han är född och bor fortfarande på den gård dit hans farfars far flyttade efter finska krigets slut 1809. Hundraårsdagen uppmärksammades också den 23 januari 1964 för svenskarna i San Fransisco under rubriken ”Nytt från hemprovinsen” med nedanstående notis.

Top