MALVE FRÅN MALSERÖD VERUM

 

VERUM. Harold Persson i Emmaljunga var medarbetare i tämligen många avisor. Fanns han på plats i Lappland skrev han gärna om någon orienteringstävling och sände reportaget till ortens avisa. Fanns det deltagare från andra orter sände han reportage till denna del av landet. Harold hade presskort från flera av landets tidningar.

Presskort för Harold Persson är utfärdat från Hässleholms Dagblad och undertecknat av Herman Malve.

Herman Malve var född i Malseröd, Verum, därav namnet. Han var född med efternamnet Olsson och hade syskon bland annat i Gundrastorp. Redan 1918 fanns han i tidningsbranschen då han utgav Verums Folkblad. Innehållet i detta åttasidiga blad mottogs med blandade känslor. En så kallad annons från fattigvårdsstyrelsen i Vettlösa som önskade byta ut vetemjöl mot havremjöl! Protesterna var så påfallande att planerade andra nummer inte utkom.

VERUMS FOLKBLAD är numera en raritet.

Herman Malve höll sig inom tidningsbranschen och hade ett par anställningar. Då Hässleholm Dagblad startade sin utgivning 1945 blev det helt naturligt att anställa Herman Malve som chefredaktör. Denna tidning var tämligen närbesläktat med Malves politiska inställning. Malve var troligen chefredaktör tills tidningen drabbades av tidningsdöd 1951.

Top