Magnarpsskjutsar vid macken i Verum 1935 och 1960

VERUM.

.

 Kunderna bosatta i Magnarp är här från vänster: Nils Persson ”Per Ågas Nisse” (1881-1966), Gottfrid Johannesson (1898-1963) och Elsa Johannesson (1898-1979). Vid bensinpumparna t.v och t.h. skymtar syns även handlanden Birger Pettersson (1916-1992). Droskägaren Nils Perssons bil (ägd av denne 1932-1938) var en sjusitsig Volvo årsmodell 1931 med registreringsnummer L 5095. 

Det första bensinmärke som försåg de få bilarna i Verum med drivmedel hette Pratts. Om detta varumärke kan man läsa följande i Wikipedia: Pratts var ett av de första varumärkena för petroleumprodukter i Sverige. Pratts har sitt namn efter Charles Pratt (1830–1891) som grundade ett raffinaderi för paraffin, Astral Oil Works, i New York i USA och var medgrundare till oljebolaget Charles Pratt and Company 1867. Detta företag köptes upp av John D. Rockefellers Standard Oil Corporation. ”Pratts” användes som varumärke av oljebolag i Sverige som var anknutna till, Standard Oil of New Jersey.

Omkring 1930 ändrades således varumärket Pratts till Standard. Det egentliga namnet var Standard Oil of New Jersey ur vilket sedan namnet Esso uppkom. (Se skylt nedan!) Detta bensinmärke bildades av uttalet av initialerna i Standard Oil, d.v.s. S.O. Det är kanske ett ironiskt öde som ledde till att detta bolag senare blev norskägt med namnet Statoil – som likaledes förkortat till S.O. skulle kunna uttalas ”ess o”.

Historiken från Standard till Esso kan avläsas på Verumsbilderna 1935 och 1960. I ringarna på mackens topplykta och på plåten bakom pumpstången på de två vänstra bilderna står ”Standard” och på macken framför hästens mule på högra bilden står ”Esso”.

. . .

Standards varumärke till 1939, sedan blev det Esso. T. h. ses skuggan av skylten bakom författaren som ung.

Ett tankställe med pump från något bensinbolag fick i Sverige omkring 1920 beteckningen MACK, vilket var en förkortning (så kallad akronym) bildad från namnen Mathiasson, Andersson, Collin, Key. Detta var ett av de första företagen som öppnade bensinstationer i Sverige. (Sådana förkortningar kan ibland vara ganska dråpliga som till exempel S.N.O.R. som ska tolkas som Styrelse för Nyheter Och Rapporter i Örebro.)

Sedermera från 1924 och fram till 1989 var bensinpumparna försedda med varumärket LJUNGMANS. De kom från detta företag som låg i Limhamn. Jakob Ljungman startade 1924 firman ”AB J.C. Ljungman Plåt- och Järnindustri” med angiven inriktning: "utveckling och tillverkning av apparater för lagring och distribution av eldfarliga oljor". Namnet Ljungmans försvann 1989 och därefter blev företagsnamnet Wayne.

Modell TOR 1926  Modell VICI 1927   Modell STAR 87 1955

 Bilder med tillstånd från Ljungmans / Wayne museiförening http://www.ljungmans.org/

Den äldsta pumpen - som syns på bilderna till vänster - kom 1926 och kallades TOR. Den kunde monteras på en underjordisk cistern och hade dubbla 5-liters mätkärl. Nästa förbättrade modell hette VICI och man kunde välja antalet liter i ett mätkärl av glas. Detta rymde 25 liter och var graderat i jämna 5-litersintervall. Modellen på högra bilden kom 1955 och kallades STAR 87. Den hade hydraulisk-automatisk nollställning av räkneverket och det var den första pump som registrerade både pris och volym med rullräkneverk. För oljeblandad bensin fanns särskilda s. k. mopedmackar. Bensinen blandades i en cylinderformad cistern och bränslet pumpades vid försäljningen upp i ett graderat mätglas.

Pumpen modell VICI fanns fortfarande kvar som här i Verum omkring 1950 då den stora markcisternen väntar på nedgrävning

 ”Mopedmackar” från 1960-talet Tankningen sköttes av mackinnehavaren (som här i Lerbäck)

 

Top