Manne Thulin besökte sin mor och tre syskon på farmerna i Nebraska

VERUM. Denna artikel ingår i serien av valda glimtar baserade på underlaget till den bok om emigrationen från Verums socken åren 1850-1925 som bygdelaget ämnar utge i början av 2018. 

Gravsten på Verums kyrkogård över Manne Tuvesson Thulin och hustrun Elsa Nilsdotter. På kartan t.h. är Moses Hill markerad (med nr 5) strax norr om staden Holdrege där många svenskar slagit sig ner. Där vilar Mannes mor och tre av bröderna. 

Manne Thulin, hans hustru Elsa och deras fosterdotter Elina Wilhelmina reste över till syskonen och bodde hos dem i Nebraska några år på 1890-talet. Men i november 1895 kom de tillbaka till Verum och bosatte sig då i Horsaskog. Före amerikaresan bodde de på Verum nr 4, den gård som sedan ägdes av Olof Håkansson och därefter av sonen Arvid Håkansson.

Manne Thulins mor Pernilla och alla fyra bröderna Johan (John), Nils, Per (Peter) och Emanuel hade utvandrat från den gården åren 1879-1882 och alla utom Emanuel bodde livet ut på farmer i södra Nebraska. Endast John Thulin blev gift, och med Minnie Hopp (1866-1936) vilken var född i Stralsund i Tyskland, fick han en son och tre döttrar. Sonen John F. Thulin (1897-1940) deltog i första världskriget och tjänstgjorde på ett fältsjukhus i Tyskland.

Modern Pernilla och tre av Mannes syskon har fått sin eviga vila på gravplatsen ”Thulin/Spence”. John Thulins dotter Hazel blev gift med Sidney S. Spence (1890 - 1963). Begravningsplatsen heter ”Moses Hill Cemetery” och ligger vid orten Loomis i Phelps County, Nebraska, USA.

Den yngste brodern Emanuel Thulin (1864-1892) stannade inte kvar i Amerika. Han dog tragiskt i Malmö där han valde att beröva sig livet på återvägen till hembygden. Han saknar känd gravplats och efter hans död noterades: Begrafven enligt polisremiss af 18/6 1892.

Thulin/Spence familjegravplats
på Moses Hill Cemetery.
John F Thulin
(1897-1940)

 

Tröskningsarbete på en farm i Nebraska

Top