Min mors extrasyster Maija-Liisa från Riihimäki i Finland

VERUM. Maija-Liisas brev från 1947 dyker upp i en skrivbordslåda. Alltsedan barnaåren - jag är född 1943 - har jag hört talas om min mors extrasyster Maija-Liisa. Hon var finlandsbarn i mina morföräldrars hem i Ekeröd i Verums socken under några år i början av 1940-talet och hon förekommer på en del bilder i släktens fotoalbum. För några år sedan fann jag i en skrivbordslåda ett brev avsänt den 9 december 1947 till min mor Margit från finlandsflickan Maija-Liisa Ivonen (född 1933). Hon var då bosatt hos sin pappa i Riihimäki i Södra Finland knappa tio mil norr om Helsingfors. Brevet inleds: Hej, hej Margit! Nu skriver jag lite till dig. Du får förlåta mig för att jag inte har skrivit förr. Hur mår ni nu där, jag mår bra. Jag får hoppas att Mats också mår bra! ..... Hon skriver vidare: .... denna jul får jag inte vara med i Sverige och det tycker jag inte riktigt om. Nu får jag se huru dan jul här i Finland är, men det blir nog inte detsamma som där i Sverige, för här finns inte så mycket gott.....

Finlandsflickan Maija Lisa

Det finns säkerligen en hel mängd liknande brev undanstoppade i de göingska hemmen med hälsningar från finska krigsbarn som återvänt till hemlandet. Mitt intresse väcktes i två avseenden. Dels ville jag på något sätt återknyta kontakten med Maija-Liisa, dels blev jag nyfiken på hur livet för finlandsbarnen kunde gestalta sig i mina gamla hemtrakter under krigsåren – vilket resulterade i artikeln ”Finska krigsbarn i Göinge under andra världskriget” i V. Göinge Hembygdsförenings årsskrift 2003. Det var socknarna Vittsjö och Örkelljunga som var ledande i barnmottagandet i våra trakter.

Kontakten återupptas 1995
Kontakten återupptogs sedan Maija-Liisa (nu med efternamnet Lindström) i mitten av 1990-talet gjort en rundtur för att hälsa på min mor och hennes syskon i Göingebygden. Maija-Liisa återkom till Sverige i tjugoårsåldern och har under sin yrkesverksamma tid bott i Sörmland, men är sedan 1978 omväxlande bosatt i New Mexico i USA och i Bagarmossen vid Stockholm. Sedan augusti 1995 har på nytt brev och julhälsningar utväxlats min släkt och finlandsflickan Maija-Liisa. En julhälsning från New Mexico nådde min mor den 27 december 2001. Det var blott fyra dagar före min mors bortgång den 1 januari 2002.

Julhälsning som jag mottog från Maija-Liisa 1995 då hon med sin man Sören besökte i Santa Fe i New Mexico

Kontakt etableras på nytt sommaren 2019
Jag trodde dock att våra kontakter hade upphört då brevet med underrättelsen om min mors död 2002 återkom utan att ha nått henne i New Mexico i USA. En impuls att på nytt försöka nå kontakt fick jag i december 2018 då jag träffade Inga-Britt Jönsson (född Ek), vilken varit skolkamrat och ”bästis” med Maija-Liisa i Jägersborgs skola på 1940-talet.

Den 10 december 2018 skickade jag därför ett brev till hennes adress i Bagarmossen och den 12 juni i början av denna sommar därpå fick jag ett trevligt telefonsamtal från Maija-Liisa. Hon hade då återvänt till Sverige för några månaders vistelse här och vi fick en trevlig pratstund om hennes minnen av Ekeröd, min morbror Gösta Jönsson och hans pratglada systrar Hanna-Lisa, Svea och Margit.

Omslagsbild från tidningen Se som skulle illustrera uttrycket ”barnen som kom med en lapp runt halsen”.

 

Top