Ett hjärtknipande fattigvårdsärende i Verum 1881

VERUM. I en protokollsbok över Verums sockens fattigvård kan man läsa om ett ärende som behandlades den 23 mars 1881. Fattighjonet och änklingen Per Bengtsson hade mist sin hustru 1874. Hon var blott 36 år gammal och efter hennes bortgång blev Per ensam i sin backstuga med fem barn. Fadern vädjade till sockenmännen att den elvaårige sonen Håkan Anton skulle få använda sitt modersarv på 30 kronor för en resa till Amerika.

Det kan inte utläsas om han av kommunalstämman tilläts disponera sitt morsarv, men han är den 8 april 1881 noterad som utflyttad från Tågarps by i Verums socken. Backstugan låg nära gränsen mot Brogårdens by.

Antons yngste bror hade avlidit fem år gammal 1878. Hans två andra bröder tjänade på drängplatser först i Hörlinge och Hovgården och sedan i Brogården. Bägge kom senare efter till Amerika, Nils Bernhard år 1883 och Anders Edvard år 1883. Systern Tilda, som var född 1864, fick senare två utomäktenskapliga barn. Den yngste, född 1891, blev skeppsgosse i Karlskrona men rymde 1911 efter ett par bestraffningar, den äldste, född 1886, reste till Amerika 1906. Tilda blev understödstagare i Verums socken, men står även noterad som sömmerska. Hon dog 1925.Anton kom i Amerika att anta efternamnet Ekberg eller Eckberg och bosatte sig i Georgetown i Colorado. Han gifte sig 1905 med miss Mary Norberg. Vi vet att han i början av sin tid i USA hade kontakt med brodern Anders Edvard, men på 1890-talet hade de tappat bort varandra. Anton annonserade 1895 efter sin bror Anders Edvard. Annonsen hade denna lydelse:

Efterfrågas. 

Min broder Anders E. Person från Werums socken, Vestra Göinge härad, Skåne, som kom till Amerika på våren 1883 och vistades i Mandan, N. Dak., hvarifrån han sist skref till mig på våren 1885. För tre eller fyra år sedan sporde jag om honom i St. Paul, Minn. der han skulle ha arbetat som målare. Om han sjelf eller någon annan ser dessa rader och känner hans nuvarande vistelseort, torde de derom godhetsfullt underrätta hans broder.

Anton H. Eckberg. Golden, Colo., Box 32.

Vi vet inte om de fann varandra, men emigranten från Verum levde fortfarande år 1940 - vid 70 års ålder - i Denver City i Colorado. I hushållet fanns då hustrun Mary, sonen Roy och en bror till hustrun. De hade även en son George. Antons yrke noteras som Watchman (nattvakt/väktare). Verumsemigranten Anton H. Eckberg avled 1949.

Här följer ett bidrag av Anton från Verum publicerat i tidningen Svenska Amerikanaren den 12 mars 1914.

 

 

 

Top