Verumsfödde byggmästaren i St. Paul och hans skridskobana

(Skildrad år 1910 i ”A history of the Swedish-Americans of Minnesota”. Texten i översättning.)

VERUM. I boken Ett annat Verum ”der borta på andra sidan hafven”, som utkom 2018 berättade jag på några sidor om de tre bröderna Louis, Nels och Emil Peterson som på 1880-talet emigrerade till Minnesota i USA. De var bröder till Bjära-Olofen från Verums kyrkby. Denne bror - Olof Persson - var livet ut kvar på födelsegården. Han gifte sig sedermera 1921 med sin hushållerska Johanna Svensson och blev far till tre barn. Johanna hade planer på att emigrera redan 1902, men resan blev inställd. Olof Persson blev uppmärksammad för sin höga ålder och då han avled den 9 september 1964 hade han tre månader och 20 dagar kvar till att nå 101 års ålder.

Bjära-Olofen f. 24/12 1863 d. 9/9 1964. (Bild från Brogårdhsamlingen)

Intressant att notera är att Emil och en kompanjon på 1890-talet hade byggt en skridskobana i St. Paul för uthyrning. Brodern Lars skriver i november 1895: Emanuel och en pojk till, de har ställt upp en skridskobana i winter, di gör riktigt bra på den bara en dag tog di in 80 dollars. Och i november 1897: Emanuel, han har sin skridskobana i vinter också. Lars (Louis) får vid sitt besök hemma i Verum över vintern 1901 ett brev på engelska från brodern Emanuel (Emil). Där nämns skridskobanan: My time has been rather short both sundays and evening as we have had the Rink open on Sundays afternoons … (Översatt: Min tid har varit ganska knapp både söndagar och kvällar eftersom vi har haft rinken/skridskobanan öppen på söndagseftermiddagarna …)

Här nedan återges översatt till svenska den berättelse om Olofs tre bröder som trycktes 1910 i boken om svenskamerikanernas historia i Minnesota. (Brödernas dopnamn i Verums socken var Lars, Nils och Emanuel.)

Emil Peterson, byggmästare, Selby Avenue 408, St. Paul, Minnesota, föddes den 5 januari 1867 i Verums socken, Kristianstads län, Sverige. Hans far, Per Jonasson, född 19 januari 1825, är son till Jonas Persson, som dog 1875. Hans mor, vars födelsenamn var Elna Johnson, föddes 1828, dotter till John (Jöns) Johansson, en byggmästare i Verum som dog 1878. Mr. Petersons far och farfar var bönder. Hans föräldrar lever båda, liksom hans tre bröder. Han hade en syster som nu är avliden.

Emil Peterson och Jennie med sina tre barn (Bild från omkring 1910)

Brodern Louis Peterson, född 27 februari 1857, kom till Amerika och bosatte sig i St. Paul 1882. Han är snickare till yrket och har varit gift två gånger, först 1891, med Christina Johnson, som dog 1893. År 1900 gifte han sig med Minnie Schultz från St. Paul. Brodern Nels Peterson, född den 7 augusti 1861, kom till St. Paul 1883 och är för närvarande förman hos Andrew Rankin, entreprenör och byggare. 1893 gifte han sig med Tillie Anderson, som kom till detta land från Visseltofta socken och de har en son, Edward Luther, född 1894.
Brodern Olof Peterson, född 29 december 1863, är jordbrukare på den gamla gården i Sverige, denna plats har gått från far till son i flera generationer. Olof är ogift. Systerns namn var Bengta. Hon föddes den 7 augusti 1859 och dog 1887. Hon var hustru till Olof Olsson, en bonde i Bodarp i Visseltofta socken, som med två söner är hennes efterlevande.

Emil Peterson uppfostrades på sin fars gård och genomgick folkskolan tills han fyllde fjorton år. De närmaste sex åren var han kvar på gården och hjälpte sin far i lantbruket. År 1887 emigrerade han till Amerika och kom direkt till St. Paul, där han andra dagen efter sin ankomst började arbeta som snickare. I tio år arbetade han i detta yrke. Samtidigt som han strävade efter att få en bättre utbildning deltog han under flera vintrar på kvällskurserna i Franklin-skolan och fick där en god behärskning i engelska språket. Han studerade också teckning och arkitektur på fritiden och de hus som han uppförde är nästan alla byggda efter hans egna planer och specifikationer. Sedan 1897 har han varit byggmästare och sedan 1899 har han etablerat sig i byggnaderna vid Selby-avenyn 406. Där har han genom ärliga och allvarliga ambitioner byggt upp ett stort och växande företag med inriktning på att dels bygga nya hus, dels reparera gamla. Peterson har i genomsnitt uppfört ett dussintal hus per år och ger regelbundet sysselsättning åt cirka tjugo män. Hans egna bekväma och attraktiva hem ligger på Dayton Avenue 1237.

Den 17 maj 1899 gifte han sig med Jennie Matson.
Äktenskapsceremonin utfördes av pastor Frank Jensen från St. James English Lutheran Church. Mrs. Peterson föddes i Gualöv, Skåne, Sverige, där hennes far, Matts Jonsson, var jordbrukare, mr. Jonsson emigrerade till Amerika och dog i Cheyenne, North Dakota, 1906. Då hon ingick i sitt äktenskap var mrs. Peterson bosatt i St. Paul. Frukten av denna union är fyra barn, en son och tre döttrar, nämligen: Harold Curtis Emanuel, född 31 mars 1901; Anna Evelyn Jencete, 7 augusti 1903; Dorothy Eleanor Florence, den 15 september 1905 och Myrtle Alice Libian, den 23 september 1908. Mr. Peterson och hans familj är aktiva medlemmar i St. James English Lutheran Church, och han tillhör följande organisationer: The Odd Fellows, Modern Woodmen of America och Scandinavian Relief Association of Red Wing, Minnesota.

 

Top