Villa- och småhusbebyggelse i Verum åren 1944–1945

VERUM. Vid mitten av 1940-talet utgav bokförlaget Hellco i Malmö ett praktverk med titeln Svensk Bebyggelse, Skåne – Kristianstads län. Syftet med bokverket sägs vara att visa ett tvärsnitt av den småhus- och villabebyggelse som förekommer i länet. Huvudredaktörer var förlagsmännen Arv. Alexandersson och Fritz B. Lindström. Förlaget hade även engagerat skriftställaren Pehr Johnsson i Broby att författa en allmän översikt om Kristianstads län.

De försäljningssugna förlagsmännen i redaktionen skriver i förordet att man vill … ” få fram en minnesbok där till synes obetydliga detaljer i beskrivningen av en fastighet för kommande generationer kanske skola bli av oskattbart värde.” I själva verket avbildades troligen bara fastigheter som ägdes av personer som hade övertalats att köpa boken.

För varje ort finns en inledande text med en eller ett par bilder av dess centrala delar eller karaktäristiska byggnader. Det råkar vara så att för orten Verum har redaktionen vid ingressen satt in en bild som visar mitt föräldrahem i Brogården intill bron över Vieån, som fastigheten tedde sig ungefär vid min födelse hösten 1943.

För Vittsjöbygden sägs: Genom sitt ypperliga läge har Vittsjö blivit en såväl sommar- som vintertid livligt besökt rekreationsort. Orten Vittsjö representeras av bilder av 38 byggnader, varav 33 i centralorten och av dessa 33 är sex fastigheter pensionat. Återstår 27 avbildade småhus i centrala Vittsjö. För centralorten Bjärnum har bokverket avbildat 24 småhus och ur den inledande texten kan citeras: Municipal- och stationssamhälle vid Hässleholm-Markaryds järnväg. Känt […] också genom sina möbelindustrier, vilka sysselsätta större delen av innevånarna.

Antalet småhus och villor i Verum som uppfyllde kravet på att vara med i detta bokverk inskränkte sig till tre. Nr 1 (Nils Svenssons) och nr 3 (Torvald Torstenssons) låg i Verums kyrkby, men nr 2 (Johan Thörns) låg i Brogårdens by.

 

Top