Tre Ruth och en Ragnhild var legendariska småskollärare i Verum

VERUM. Denna text tillkom på internationella kvinnodagen - den 8 mars 2021 - och slutredigerades för publicering på dagen 33 år efter Ruth Hasselgren-Nilssons bortgång, som ägde rum den 11 mars 1988. Den 9 juni samma år avled min egen beundrade småskollärarinna Ruth Olsson vid 86 års ålder.

Ruth Andersson (1878–1966)

Ragnhild Nilsson (1898–1979)

Ruth Hasselgren-Nilsson (1899–1988)

Ruth Olson f Sonesson (1902–1988)

Det var kanske Ruth Hasselgren-Nilsson som var mest känd i kretsar bortom Verums horisont. Hösten 1921 fick makarna Hilding Nilsson och Ruth anställning av Verums folkskolestyrelse, Ruth som småskollärare och Hilding som folkskollärare. Ruths far Edvard Hasselgren var folkskollärare i Brågarp vid Malmö.

Hilding Nilsson avled 1933 blott 34 år gammal. Eftersom maken dog i Verums socken och deras två söner föddes där har Verums församling fått en särskild plats i Ruths liv trots att hon tillbringade sina återstående 60 levnadsår på annat håll. Hösten 1937 flyttade Ruth Hasselgren-Nilsson till Älmhult där hon blev en mycket uppskattad lärare. En elev säger: Ruth var mycket konstintresserad och hade många konstnärer i sitt umgänge. Efter att ha lämnat sin tjänst i Älmhult flyttade Ruth Hasselgren-Nilsson till Helsingborg.

Ruth Hasselgren-Nilsson med elever i Verums skola i början av 1930-talet.

Ruth Hasselgren-Nilsson med elever i Verums skola i början av 1930-talet, bilden från ett annat skolfoto.

Konstnären Carl Fredrik ”Figge” Holmgren var sambo med Ruth Hasselgren-Nilsson i Helsingborg från sin skilsmässa 1954 och fram till sin död 1969. Figge var då han avled i Helsingborg 94 år gammal.

Den äldsta av de här ovan porträtterade lärarna – Ruth Andersson – var yngsta dottern till skolläraren i Verum åren 1872–1881 Christoffer Andersson och hans hustru Sofia Rundcrantz. Fadern Christoffer avled den 1 januari 1881 - ett par månader innan Ruth skulle fylla tre år. Änkan flyttade till Lund med sina sex barn redan i augusti samma år. Ruth följde familjetraditionen och avlade småskollärarinneexamen i Lund 1898. Hon tjänstgjorde i Knästorps småskola vid Lund åren 1899–1920 och kom höstterminen 1920 tillbaka till sin födelsesocken. Hon blev mångårig lärarinna i Jägersborgs skola fram till pensioneringen 1938. Därefter bodde hon tillsammans med systern Anna Paulina i Hasslaröd vid Osby och avled där.

Bild från Jägersborgs skola omkring 1925 med Ruth Andersson stående intill den manlige folkskolläraren.

Några barnen valde att använda moderns namn, bland annat äldste sonen (f. 1866) Anders Christoffersson Rundcrantz, vilken blev lärare och kantor i Stora Uppåkra utanför Lund. Dennes son Erik (f 1899) blev ingenjör på Kockums i Malmö, sonen Ivar (f 1902) blev kyrkoherde på Sturkö i Blekinge och dottern Thorborg Rundcrantz (f 1895) blev ämneslärare i Helsingborg. Hon avled hösten 1997 vid 101 års ålder.

Ragnhild Nilsson var född i Baldringe församling i södra Skåne. Hon kom till Jägersborgs skola hösten 1918. Därefter var hon lärare i Hörlinge skola från 1921 och till 1938 då hon övertog Ruth Anderssons tjänst i Jägersborg. Hon bodde sedan kvar i Jägersborgs skola fram till 1960, då hon flyttade till Hässleholm. Ragnhild tillbringade sina sista år från 1967 till 1979 i Malmö.

Ragnhild Nilsson med elever i Hörlinge skola omkring 1930

Min varmt beundrade lärare Ruth Olsson var född i Hästberga och gifte sig 1938 med Gustaf Olsson (1895–1974) från Gundrastorp - en musikalisk ung man som sedan blev vägförman och kommunpolitiker. Ruth tog sin småskollärarinneexamen i Halmstad 1929 och tjänstgjorde sina första två år i Fulltofta vid Ringsjön och därefter ett år i Hemmeströ skola.

År 1931 började började hon i Mejarps skola och sedan 1938 var hon småskollärare i Verums skola fram till pensionen på 1970-talet. Ruths far Sone Svensson var duktig sågverksbyggare och tre av Ruths systrar var i Amerika, men återkom 1906. Systern Ellen blev maka till Viktor Johnsson i Maglaröd och systern Alda gifte sig med Otto Bengtsson i Malseröd.

Ruth Olsson på ett skolfoto från Verums skola omkring 1957

 

Top