Verums-emigranter i gummistaden Akron i Ohio

VERUM. Till staden Akron i Ohio kom i början av 1900-talet en ganska stor grupp svenskar. De organiserade där församlingen Bethany Lutheran Church. Genom kyrkans dokument kan man se att staden snart hade ett femtiotal personer med rötter i Verums och Vittsjö socknar. Staden hade år 1900 ca 40.000 invånare. Med förorterna inräknade har staden i våra dagar över 700.000 invånare.

Min farmors syster Ester Olsson i Brogården har berättat om Verumspojken Svante Olofsson (i USA Swan Olson), som var hennes kamrat från barndomen. Han hade direkt efter ankomsten till Akron gift sig med Selma Bengtsson från Gundrastorp i Vittsjö socken, som han blivit bekant med före överresan. Hennes föräldrar Bengta Nilsdotter och Bengt Olsson finns på dessa porträtt i Claes Ruderstams bok Vittsjöluft (utgiven 2011).

Swan Olson (1878–1939) var trotjänare i Goodyears stora däckfabrik där han arbetat i många år. Han hyllades efter sin död av ”Goodyear 25 Year Club”.

I staden bodde i början av 1900-talet dessutom tre systrar Augusta, Berta och Olga från Brogården i Verum med sina familjer och senare från 1921 även tillsammans med sin mor änkan Helena Olson.

Bröllopsfoto av 24-åriga verumsflickan Olga, som 1910 gifte sig i Akron med August (Gust) Larson från Träslövsläge. 

Olga med sönerna Harold och Sigvard. (Om bilderna, se kommentar vid * nedan.) 

I Akron bodde redan från 1892 änkan Nellie Olson (1857–1929) som var född i samma by. Hon hade kommit dit med fyra barn som alla var födda i Danmark. Nellie emigrerade från Verums socken till Danmark 1879 där hon i februari 1883 gifte sig med Hans Olsson, vilken var född i Trelleborg. Makarna fick fyra barn - Hilma Anina Elisa 17/2 1884, Arthur Emil Julius 4/9 1885, Hulda 11/8 1887 och Ella Maria 31/12 1889. Maken dog i juli 1890 och under sommaren 1891 återvände Nellie till sin födelseby i Verums socken varifrån hon redan i maj 1892 avreste med sina fyra barn till Akron i Ohio.Augusta och Berta (Bengta) Olsdotter som kom till Akron år 1899 resp. 1900 och systern Olga som kom dit 1904 var alla döttrar till backstugusittaren Ola Bengtsson – kallad KruBengts Ola - och hans hustru Helena Sjölin.

År 1901 avreste drängen Svante Fridolf Olofsson (f 1878) från Tågarp till Amerika och samma år for pigan Selma Beata Bengtsdotter (f 1880) dit från Verums kyrkby. Selma var född i Gundrastorp och hade arbetat på Nygård. Ungdomarna blivit bekanta i Verum och efter att Svante varit något år i Minnesota och Selma lika länge i Massachusetts sammanstrålade de i Akron där de vigdes i oktober 1904. (Just 1901 reste 15 Verumsbor till Amerika och sex av dem var med på samma båt mellan Southampton och New York. – Se nedan under *)

Ester Olssons har berättat om hur det gick för sina bekanta i det främmande landet:
Kru-Bengta-Olan och hans Helena var nära grannar här. De hade flera flickor (Olga, Berta, Hilma och Augusta) som reste till Amerika sedan de växt upp. Ola drog omkring och köpte lump o. d. Efter hans död (1912) bodde Helena, som var ett mycket kavat fruntimmer, ensam. Men hon saknade inte sällskap. På kvällarna gick gärna grannar tillhopa. Helena bjöd gärna kaffe, som var tjockt av cikoria. På gamla dar for hon till Amerika och vi var och tog avsked av henne. Helena låste dörrarna och for. Vi trodde ju nog inte att vi skulle få se henne mer. Ja rermenock, sa hon, och det gjorde hon verkligen också. En vacker sommardag några år senare fick vi se en person komma gående från Verums-hållet. Vi tyckte det påminde om Ola-Helena, och jojomen kom hon upp och hälsade. Hon kunde t. o. m. svänga sig med engelska ord. I Amerika hade hon burit hatt, men innan hon kom till Verum var hon som förr klädd i schalett. Då hon varit här i några år ställde hon till auktion och for till Amerika för gott. (1921) Hon levde många år där sedan och var till glädje för svenskar i Akron.
(Den 2 September 1921 meddelades i tidningen Nordstjernan att Helena Bengtson från Verum anlänt till New York med ångaren Drottningholm.)

*) Kommentar: Genom en tidigare artikel här på ViBj.nu kom jag i kontakt med ägaren av dessa bilder Stig-Göran Larsson, som är släkting till Gust Larson. Stig-Göran har hållit kontakt med släkten i USA och hade 1966 sommarjobb (som Chalmersstudent) på Goodyear i Akron. Han har lämnat mig många intressanta upplysningar.

**) Under år 1901 fick 15 Verumsbor flyttningsattester till Amerika och av dessa reste sex ungdomar tillsammans hela vägen från Malmö till Southampton och därifrån avreste de med S. S. St Louis den 13 april 1901.

I ett av dokumenten kunde man utläsa vilken destination resenärerna hade meddelat enligt följande:
Namn Ålder Hemort Bestämmelseort Anhörig
Svante Fridolf Olofsson 22 Werum Akron, Ohio
Brother John Olsson Akron Ohio
Selma Beata Bengtsson 20 Werum Middletown, Conn.
Cousin Carl Nilsson Middletown Connecticut
Sigrid Olofsson 17 Werum New York,
NY Cousin Joel Andersson New York NY

Joel Andersson var född i Portland, Conn. 1880 och var son till August Andersson f 1851 och Maria Andersson f 1854 som bodde i Brogården sedan 1898. Joel hade avrest till Amerika 1897. Fadern och en dotter hade rest till Amerika 1900 och 1904 for hustrun och yngsta dottern dit. Sigrids far Olof Johannesson Tranberg var August Anderssons bror. Brödernas föräldrar var ”vandrande folket” Johannes Andersson och Maria Otterberg. Fadern noterades då August föddes ”torpare och nattmansdräng”.

Hilma Elisa Holm 17 Werum New York,
NY Cousin Jacob Andersson New York NY
Anna L Bengtsson 20 Werum Minneapolis,
Minn Brother Otto Bengtsson Minneapolis Minnesota
Per Viktor Bengtsson 23 Werum Minneapolis, Minn
Brother Otto Bengtsson Minneapolis Minnesota

 

Top