Heje-Kristens Emanuel från Verum var skicklig dekorationsmålare

VERUM. Emanuel Kristensson (1882–1976) bodde i ett torp nära gränsen mellan byarna Brogården och Tågarp. Det låg intill vägen mot Farstorp. Målarmästaren blev under sin livstid känd under namnet Emanuel Rosén.

Såhär ter sig Emanuel Roséns bostadshus och måleriverkstad nuförtiden. 

Hans farbröder och syskon var mestadels bekanta i socknen som Hejepågarna. Hans två bröder Heje-Viktor och Heje-Josef bodde bägge i byn Tågarp.

Emanuel gick i lära hos den rutinerade målarmästaren Nils Jönsson (1852–1913) i Hästveda och omkring år 1900 antog han efternamnet Rosén. Han gifte sig 1906 med Klara Olivia Nilsdotter (1883–1963), som var född i Göteryd i Småland. Hennes far var hornarbetaren Nils Peter Johannesson.

Emanuel Rosén var, som jag minns det från min uppväxt, en flitigt anlitad dekorationsmålare som utsmyckade kistor, skåp och möbler av olika slag.

Här ses Emanuel Rosén i sin trädgård demonstrerande en plejel (slaga) som förr används vid tröskning.

Ovan Emanuel Rosén i helfigur.

Klaras och Emanuels äldste son Karl Rosén (1906–1984) arbetade som möbelsnickare i Bjärnum och levde livet ut som ogift. Han bodde kvar i sitt föräldrahem i Tågarp och deltog som inbiten ungkarl gärna i bygdens nöjesliv.

Karl Rosén omfamnad av goda vänner under en glad fest i Verums Bygdegård

Redan i början av 1900-talet hade målarmästaren Emanuel Rosén varit hygglig mot de nöjeslystna ungdomarna i bygden. Min farmors syster Ester Olsson, som bodde i grannskapet och hade vuxit upp i Brogården, har berättat om detta. Hon skriver: I Roséns målarverkstad samlades ungdomarna till lekar och dans och hade roligt till dragspelets toner. Ester fortsätter: Det sågs inte med så blida ögon av en del, särskilt som också det fanns ungdomar från ”läsarhem” som sökte sig dit. Föräldrarna från dessa hem polisanmälde Rosén. Men då lovade ungdomarna att betala hans eventuella böter. Emanuel Rosén tog även kontakt med länsman Wolff i Vittsjö, vilken inte tyckte det kunde vara så farligt då enligt honom inte bråk och superi förekommit. Det blev tydligen inga efterräkningar för Rosén.

Sedan målarmästaren Emanuel Rosén avlidit skildrades hans uppväxt och yrkesliv i denna minnestext:

Arbetet 1976-04-04

Emanuel Rosén, målarmästare, Vittsjö, 93 år, har avlidit. Han var född i Brogården inom Verums församling. Han började tidigt sin utbildning hos en målarmästare i Hästveda. Under många år samarbetade han med traktens möbelsnickare och målade deras trävita möbler. När dessa lade ner sina tillverkningar började han arbeta med målning och tapetsering av bostäder. Från 70-årsåldern åtog han sig främst reparationer av äldre möbler och han fortsatte med sin rörelse ända tills han var över 80 år. Närmast sörjande är barnen Carl, som övertagit hemmet i Brogården, Astrid, med make Tage Ekstrand, Bjärnum, och Karin, med make Harald Nilsson, Höganäs, samt barnbarn och barnbarnsbarn.

 

Top