Det hände i augusti månad för 100 resp 50 år sedan

VITTSJÖ.

1922 
Uggletorpsstugan restaurerades av amanuenser och folklivsforskare. 1700-tals stugan skänktes till Vittsjö 1925.

Uggletorpsstugan.

Sommaridrotten samlade många deltagare.

Smyrnakyrkan ordnade tältmöte på Vången.

Byggnadsnämnden beviljade flera byggnadslov.

Vittsjö låg på delad andra plats i fotboll inom Div III Västra reservlagsserien.

Trimorienteringen avslutades med 63 deltagare varav 53 fann samtliga 60 kontroller.

Den gamla julgranen vid Bäckabro tändes första gången 1922. Efter 50 år föll den ståtliga granen för motorsågens klinga.

Julgranen vid Bäckabro i tidigt skede.

Kommunstyrelsen hade studiebesök på Thermoscan villapannor. Vid efterföljande sammanträde bordlades framställan från GIK om 100 000 kronor för anläggande av idrottsplats.

Några hästmyror gjorde intrång in sig i en sommarstuga.

1972
Parkettfabriken var i likvidation och köptes av Nils Kristensson, Englarp för 140 000 kronor.

Rättegången fortsatte i målet angående överfallet i Stavshult.

Flera annonser förkunnade att all jakt var förbjudet på ett antal hemman. Den gamla hävden att gränser var osynliga hade upphört.

Numera var det jakträttshavaren som ägde all jakt.

Skolrådet beslutade anta folkskollärare Göte Nilsson till lärare vid Hårsjö skola. Det fanns 33 sökande till tjänsten, bland annat kontorister och ingenjörer.

Bilomnibuss hämtade passagerare i Mala och Bjärnum för besökare till marknaden i Vittsjö. Tid för återresa anslogs i bussen.

En fiskhandlare instämde sin hustru för misshandel samt otrohet. Målet uppsköts.

Den 16-årige drängen fann en plånbok och åkte hem för att se vem som var ägare till plånboken. Sen åkte drängen till ett café och beställde kaffe där drängen greps av landsfiskalen.

Förslag fanns att ändra vägsträckningen Emmaljunga- Björstorp.

 

Top