Missionshuset i Hästhult blev lagerlokal

VITTSJÖ. Hästhult missionshus var verksam 1949-1991 men hade sitt upphov 1946. Först uppfördes en missionslokal där juniorföreningen hade sina samlingar. Behovet växte och snart tillbyggdes lokalen och det blev ett missionshus. Efter hand minskade befolkningen i området och missionshuset blev en lagerlokal sedan det avkristnats.

Hästhult missionshus en vinterdag 

På den tiden ordnades kristna tältmöten lite varstans i bygderna. År 1946 slogs tältet upp på ofri grund och kaffe fick bryggas på tämligen primitiv grund! Då föddes tanken på en lokal där kvinnfolket kunde brygga eller koka kaffe till mötesbesökarna. Marken där tältet uppfördes tillhörde Karl och Olof Petrusson. Efter påverkan från Georg Mårtensson skänkte bröderna Petrusson ett område stort nog att uppföra en mindre byggnad.

Tältet för samlingar är rest intill missionshuset med primitivt kaffebord.

En missionshusförening bildades 1948 med tanke att en byggnad skulle uppföras på platsen och redan året därpå, 1949 uppfördes det som skulle bli Hästhult missionslokal. Främst var det Georg Mårtensson som gav sig ut på tiggarstråt. Det åtgick en del virke till byggnaden och Paul Persson hade ansvaret för byggnadens uppförande efter Axel Anderssons konstruktionsritning. All arbetskraft skedde på ideell basis och det var minimal kostnad för materialet till byggnaden. Helt utan kostnad gällde även för uppförande av toalett i backen med björkskog!

Den dagen missionshuset invigdes fanns sångkör med medlemmar från flera orter.

Verksamheten utvidgades och 1955 skedde tillbyggnad med en möteslokal med elektriskt ljus och en spis med elvärme, vatten och avlopp saknades och vatten hämtades i mjölkkannor hos en närboende. Nu fanns ett missionshus och där ordnades predikningar varje månad samt söndagsskola och juniorträffar under flera år.

Invigning av Hästhult missionshus 1955. Främre raden f v Johan Lundstedt, N N, donatorerna Olof och Karl Petrusson. Bakre raden f v; Edvin Ahlqvist, Georg Mårtensson, Jacob Linde, Håkan Nilsson, N N och Rut Mansfeldt.

En schism uppstod då en ledande person inom Hästhult missionsförening föreslog att Hultatorp söndagsskola, bildad år 1887 skulle flytta till Hästhult med namnet Hästhult söndagsskola! Detta medförde ljudliga protester och resultatet blev att söndagsskolan alternerade var annan söndag mellan de två platserna. Söndagsskolan i Hästhult upphörde efter några år medan söndagsskolan i Hultatorp firade sin 125 åriga julfest år 2012!

Samtidigt som bygden avfolkades och verksamheten minskade även i Hästhult missionshus. Allt färre samlingar hölls och missionshuset blev öde. Styrelsen för missionshuset beslöt sälja hela egendomen som annonserades ut. Förväntningarna var stora och ett högt pris begärdes men förhoppningarna grusades då det saknades både vatten och avlopp samt vc. År 1991 såldes missionshuset till betydligt lägre pris än det begärda.

 

Top