500-årig masugn fanns vid Vittsjön

VITTSJÖ. Det var inte hembränning och inte lönnbränning med det var bränning av sjömalm för att få fram den ädla produkten av järn! Denna industri var verksam från1300- talet och fram till 1600-talet. Trakten kring Vittsjö är rik på olika sorters malm, myrmalm, sjömalm, och penningmalm. Intresserade från hembygdsföreningen deltog i forskningen 1986.

Bert Berglund, Oscar H Andersson och Anders Ödman vilar ut sedan ett av schakten tagits upp.

Denna artikel handlar om sökande av sjömalmssmälta på tidigare Oscar H Anderssons sjötomt intill Vittsjön. Ledare för utgrävningen var arkeolog Anders Ödman som har sina rötter i Vittsjö. Upphovet till forskningen på platsen var att många slaggrester har funnits på platsen. Ödmans tidigare forskning kom till nytta och snart hade han markerat platsen för en masugn. Efter några centimeter ner i jordmylla gjordes första fynden då slagg kom fram från bränning för cirka 500 år sedan. Sammanlagt sju schakt upptogs och i ett av dessa fanns masugnen! Sannolikt har det varit en blästerugn då luft tillförts från en fläkt.

Sjömalmen fanns och finns på sjöns botten och dykare kan få upp större eller mindre bitar av sjömalm. Sådan malm finns på många myrar men på Pickelsjöns botten finns penningmalm. Sökandet av malm i Vittsjö avtog sedan varan började tas fram längre norrut. Sjömalmen förnyas efter 75 år.

Botten av järnsmältan som troligen var en blästerugn. Nu finns dessa stenar under ett lager av mylla.

Sannolikt har det på platsen funnits en järnhytta med tak över själva smältan. Vid utgrävningen återfanns två stolphål åtta meter från varandra och detta tyder på att tak fanns över själva brännan, cirka åtta meter långt. Själva masugnen fanns på ett djup av 60 centimeter och hade en längd på 60 centimeter och en bredd på 40 centimeter. Framför masugnen fanns en flat sten där järnet kunde rinna ut.

Bosättning på platsen för smältan har långt tidigare varit bebygg med stenåldersboplats då verktyg har hittats i form av flinta. Dessa fynd gjordes vid utgrävning av masugnen.

Samtliga schakt har fyllt igen och platsen ser ut som före utgrävningarna. Förutom ett stenröse som markerar ugnens plats.

 

Top