Det hände under november månad för 50 resp 100 år sedan

VITTSJÖ.

1972
Hästhult AIK blev puttat ner en grad då laget i framtiden kom att spela i reservlagserien.

Hästhult AIK:s klubbmärke.

Kommunstyrelsen föreslog oförändrad skatt i kommunen för 1973 med 12:30 per skattekrona då förra året visade ett överskott med 301 600 kronor.

Förslaget att slopa vissa skottpengar på skadedjur vållade debatt och efter votering med siffrorna 6- 3 blev beslutat att slopa skottpengar. Ärendet fanns även på kommunalfullmäktiges lista och även här blev det votering med siffrorna 18-16 för slopande av skottpengar.

Fritidsnämnden föreslog att kommunen skulle överta GIK:s idrottsplats.

Utbyggnaden av golfbanan till 18 hål påbörjades för att bli färdig 1974.

Företaget Luxus drabbades åter av vattenskador från avloppet.

Det var premiär för postbilen Tjorven med Anders Danielsson som postman.

JUF (Jordbrukarnas Ungdoms Förbund) firade 40 års verksamhet.

Hemvärnsområdet köpte Björstorp gamla skola för 5 000 kronor. Problem uppstod då området inte får äga fastighet. En ny förening bildades som blev fastighetsägare.

Hantverksföreningen utökades med två gesäller, Janet Persson och Eivor Nilsson inom frisöryrket.

1922
Tandläkare Siri Lindstedt har praktik den 3 november till 4 december.

Kyrkostämman beslutade att uppföra ekonomibyggnad vid Emmaljunga folkskola då den tidigare byggnaden förstörts vid brand.

Vägsyn skedde av vägar anslutna till Boalt, Mörkhult, Hultatorp, Björkholm och St Frösboholma. Vägarna skulle då vara lagade med krossad sten eller strödd grus.

Flera butiker annonserade om sina tjänster. Bland annat nyrostadt kaffe samt kokspisar och spaltugnar hos Gustaf B Nilsson och Aug. Jönssons skoaffär & skomakeri.

Oretorps gård annonserade efter ordentlig och barnkär 20 års innejungfru.

 

Top