Magnus värnade för unga lantbrukare

VITTSJÖ. Redan på1930-talet började JUF (Jordbrukarnas Ungdoms Förbund) att satsa på ungdomarnas intresse för jordbruk. Då erbjöds och uppmanades ungdomar att ha en egen verksamhet på jordbruksmark. Främst gällde det en odling av grönsaker till dagliga behovet men de var även ungdomar om slog an på fåravel. Det gällde även att samla grenar från skogen till eldbrand samt kottar att elda med och flera andra objekt.

För att det hela skulle ske just kom jordbrukskonsulent Magnas Björklund på besök flera gånger. Han gav råd med gödsling och bearbetning av åkerjorden. De som lyckades bäst med sin odling fick fem dagars vidare utbildning på Lantbruksskolan i Osby. Dessutom erhöll vi ett rockslagsmärke som visade ett flitigt bi enligt bild.

Unga jordbrukare belönades med detta rockslagsmärke

Magnus Björklund var född på ett lantbruk i Hårsjö, Vittsjö. Han var missionär i Mongoliet 1921 - 1925. Under denna tid var han prenumerant på Norra Skåne och fick en tidningsbunt en gång i månaden. Sedan han läst tidning använde han denna som tapet i dragiga hyddorna. Mongolerna lärde sig att täta springor med tidning eller annat material. Magnus största gärning i främmande landet var att lära ut odling och användning av lin. Han lärde dem sådd och skörd där linet skulle dras upp med roten. Linet skulle blötas, rötas och skäktas med flera moment. Magnus lärde dem även att väva med det tunna linet.

Magnus Björklund arbetade hemma och i Mongoliet

Då Magnus återkom till hemlandet började han verka inom JUF med föreläsningar om bättre lantbruksskötsel. Snart övergick han till verksamhet med ungdomar för lära ut vad som var bäst. Samtidigt startade landsomfattande rörelsen Sveriges Ungdomsberedskap för att sysselsätta ungdomar med meningsfullt arbete.

Kåsören odlade upp cirka tio kvm och där såddes morötter och annat matnyttigt för hushållet. Vi var tre odlare som blev inbjudna till kurs i Osby. Magnus spände fast våra cyklar på sin gamla Opel Kadett? Och åkte till Osby. Cyklarna skulle vi använda till återresan. I Osby var det föreläsningar men också färd för att se på skolans odlingar. Trevligt men föga lärorikt! Vårt logi ordnades på höskullen och under kvällens timmar kom Lanthushållsskolans unga elever på besök.

För egen del låg inte lantbruk på framtiden!

 

Top