Vägunderhåll

Träpinnar godkändes ej. Allt, från järnrör till huggna stenar med de vägskyldigas nummer inmejslade, kantade landsvägen, och vid varje skiftesgräns uppsattes en grind. Det fanns allmänningar med jämna mellanrum längs vägen och där kunde man hämta grus och sten till vägunderhållet. En dylik huggen sten påträffades vid Gamla Malavägen, söder om Bjärnum, vid e-ons kabelläggning år 2007.sten.jpg

Stenen har inskriptionen:
Nr o 1
24 M
PPS
MALA.


Troligen gällde markeringen Per Perssons ställe vid vägen mot Aggarp. Även gårdar, som inte direkt fanns i anslutning till en större landsväg måste hjälpa till med underhållet. Det gällde postgång, gästgiveriskjuts och annan samfärdsel. Det föreslogs i riksdagen år 1834 att staten skulle överta vägunderhållet. Ristningen på den framgrävda stenen är minst 150 år gammal och ett värdefullt kulturminne.


Lennart Axelsson

Top