DET VAR SKADLIGT ATT LÄSA!

VITTSJÖ. Det blir inga pengar till bibliotek. Detta beslutade Sockenstämman vid sammanträde år 1867 då det ansågs skadligt att läsa! Tidigare hade Folkbildningsvännerna startat ett privat bibliotek med Skolmästare Christen Andersson som initiativtagare.

Bibliotek Hemgården är numera kulturcentrum.

Föreningen kom dock i ekonomiska svårigheter med sina 200 band. Dessa skrifter behandlade religion, geografi, historia och naturvetenskap. Sockenstämman ansåg dessa verk hade skadlig inverkan på individen varför stämman beslutade avstå från erbjudandet att överta biblioteket.

Efter förnyad prövning beslutade Sockenstämman att överta det privata biblioteket under förutsättning att det privata biblioteket skänktes till socknen. Kommunalstämman beslutade 1868 att överta biblioteket. Dessutom hade Sockenstämman beslutat att årligen inköp fem nya böcker till ett sammanlagt värde av 50 riksdaler.
Placeringen av det nya sockenbiblioteket vållade debatt. Antingen skulle det placeras i kyrkans sakristia eller också i skolan. Beslutet blev att biblioteket skulle placeras i skolan med öppethållande en timme före söndagens högmässa samt en timme efter mässans slut.
År 1913 var det dags att flytta biblioteket till Palmérs fastighet mitt emot järnvägsstationen. År 1931 flyttade biblioteket till skolan och 1963 var det dags att flytta igen, denna gång till en marklägenhet vid Strandgatan. Slutliga flyttningen skedde 1986 till Hemgården där invigningen skedde den 20 september. Biblioteksverksamheten harfunnits i 114 år.
Bibliotek Hemgården är nu kulturcentrum och öppettiderna är: måndag 15- 19, tisdag 15- 17, onsdag 15- 19, torsdag 15- 17 samt fredag 10-12. Finns inte den bok du önskar kan du beställa den.

Top