ELEVER I HÅRSJÖ SKOLA 1928

VITTSJÖ. Se vilka välartade och lydiga samhällsmedborgare som fostrades i Hårsjö skola 1928! Lärare för denna klass och många fler under årens lopp var Agda Svensson. Som nyexaminerad folkskollärare kom hon till sin första plats 1924 och stannade kvar på denna skola på landsbygden till 1941 då hon på egen begäran fick tjänst i centralorten Vittsjö.

Skolelever från 1928 samlade vid skolan i Hårsjö som uppfördes 1908.
Agda Svensson fick vara med om flera skoljubileer i sin gamla skola. Vid en av träffarna var Agda Svenson 87 år medan den äldsta eleven var 78 år! Agda Svensson hade en sällsynt god humor och många historier finns om denna legendariska lärarinna.

Närvarande på bilden var år 1928 från vänster räknat bakersta raden: Sven-Åke Svensson, Nils Pålsson, Hästhult, Alfons Ekstrand, Eldon Zackariasson, Arvid Gustavsson, Lehult, Lars Pålsson, Hästhult, Douglas Björklund, Hårsjö, Sven Möller, Hästhult, Albin___? Månsatorp, Sven-Erik Svensson, Vejshult (Gundrastorp), och Hasse Johansson, Sjögården. I mitten lärarinnan Agda Svensson.
Främre raden f v: Herta Olofsson, Kvidala, Inga Svensson Brunshult, Margit Ekstrand, Brahetorp, Ann-Gunnel Möller, Rut Gustavsson, Margit Svensson, Brunshult, Doris Björklund Hårsjö, och Anna Danielsson. På bilden saknas klasskamraterna Johan Larsson och Ingrid Möller.

Top