MJÖLKBORDET - EN SVUNNEN TID!

MJÖLKBORDET! Ett mjölkbord med mjölkkannor är ett mjölkbord. Ett mjölkbord utan mjölkkannor är också ett mjölkbord. I dag finns knappast ett regelrätt mjölkbord kvar på landsbygden. På vissa platser var det flera lantbrukare som slagit sig samman om ett gemensamt mjölkbord. I väntan på mjölkbilen dryftades allehanda saker bönderna emellan!

Modernare variant av mjölkbord med en mjölkkanna, knappast någon väntan på mjölkbilen.
Däremot har det under senare tid uppstått ett och annat ”falskt” mjölkbord, ofta med en eller ett par mjölkkannor som minner om den gamla goda tiden.

Mjölkborden hade sin uppgift som mellanhand mellan ladugården och mjölkbilen. Mjölkkannorna skulle vara lätta att lasta på hästskjutsen eller senare mjölkbilen. Nu finns varken mjölkkannor eller gammeldags mjölkbil. I dag gäller storskalig mjölkproduktion där tankbil har ersatt mjölkbilen.
Det första mejeriet i Vittsjö byggdes 1905 och var då ett gräddmejeri. Detta innebar att lantbrukaren måste separera mjölken för att få ut grädden som sändes till gräddmejeriet för tillverkning av ost och smör. Kylmöjligheterna var minimala på den tiden och därför kärnades ofta grädden i hemmen för att så småningom bli till smör eller ost.
1932 byggdes gräddmejeriet om till mjölkmejeri och lantbrukarna kunde sända sin mjölk till mejeriet för att där förädlas. Det var i detta läge som mjölkborden började växa upp vid vägkanten intill varje bondgård. Bland annat Oretorps säteri hade eget mejeri
Inom Vittsjö mejeri verksamhetsområde som omfattade bland annat delar av Bjärnum och Verum socknar fanns det uppskattningsvis 400 mjölkbord.

I dag finns inget mjölkbord kvar från den tiden. Endast ett och annat har kommit fram som ren kuriosa. Mejeriet i Vittsjö upphörde 1963 och då hade mjölkborden tjänat ut och ersattes av tankbilar. Av de cirka 400 mjölkleverantörerna före 1963 finns i dag endast fyra kvar och drivs då med hjälp av mjölkrobot. Vid mejeriets upphörande invägdes årligen drygt 41 ton mjölk från de fem mjölkbilarna.

Top