VARGPLÅGA I VITTSJÖ!

VITTSJÖ. Den sista vargen som officiellt sköts i Vittsjö var på 1860-talet och platsen lär vara i Mörkhult. På senare tid har förlupna vargar och sådana som tagit sig ut från skyddat område funnits bland annat i Vittsjö under väldigt kort tid. Kanske på genomresa?

Vargar lär ha funnits i Vittsjö sedan flera sekler tillbaka och orsakade stor skada bland annat på tamboskap. Någon uppgift om angrepp och dödande av viltet har inte gått att få tag i. Under 1600 och 1700 talet och in på 1800 talet har vargar mer eller mindre fritt kunnat husera. Enda sättet på den tiden var att locka vargarna att falla ner i de varggropar som fanns lite här och var. Dåtidens skjutvapen var inte så tillförlitliga.

Hemsökelsen av vargar var så intensiv att det på 1600- och 1700talet ordnades privata skallgångskedjor för att oskadliggöra vargarna. Oftast förekom det kraftiga nät som vargarna jagades mot men detta var nog inte så lyckat fångstmetod. Dåtidens Jägeriförening hade tydligen någon form av förhandsjakt men denna jakt var tydligen ganska meningslös.
Tålamodet tog slut 1826 då ett antal församlingsbor i Vittsjö tillskrev kungl. befallningshavande om tillstånd att ordna skallgångskedja för att minska vargbeståndet. Skallgångskedjan skulle bestå av 30- 40 man utrustade med ljudförande redskap. Skrivelsen var så ödmjukt utformad att det ansågs att landshövdingen borde röras till tårar!
Hur det blev med den nådiga och ödmjuka ansökan framgår inte men med tanke på arvet från Snapphanarna ordnades det nog skallgång även om ansökan avslogs.
(Mer om vargjakt finns att läsa i Wittsjö hembygdsförenings årsskrifter årgångar nio och tio!)

Top