AGNES BRODD VAR EN KÄND KONSTVÄVERSKA

 

Konstväverska Agnes Brodd levde tämligen anonymt men hennes konstverk är desto mer kända. Hon började sin konstnärliga ådra i Magnarp Verum där mattor, bonader och gobelänger blev hennes specialområde. Även sedan hon flyttade till Vittsjö ville hon leva anonymt men efter påtryckningar kom det upp en konstnärlig skylt vid gamla posten i Vittsjö som visade vägen till ateljén.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstväverska Agnes Brodd vid en vävstol i sin ateljé vid Strandvägen. Bilden togs strax före hennes bortgång 1978.

Agnes Brodd var född på Bornholm och förkovrade sitt kunnande genom vistelse på Märta Måås-Fjetterströms vävskola i Vittsjö. Vidare hade hon tjänst i Stockholm och Dalarna.  I slutet av 1930-talet flyttade hon verksamheten till Vittsjö som stadigt utökades. Som mest hade hon tolv anställda väverskor. Hon fick många uppdrag, kanske mest till kyrkor med olika mattor. I Vittsjö kyrka finns två av hennes verk, bland annat en vigselmatta.

Hennes största verk beställdes till en utställning i Stockholm och uppgiften var att väva en gobeläng, en exakt kopia efter Dardels tavla. Svarta Diana. Mer än ett år tog det med detta verk som hade storleken 230 x 240 centimeter. Som extra uppmuntran för verket erhöll hon en månads vistelse i Paris.

Hon hade sin ateljé intill Strandgatan vid Viken i Vittsjö. För att underlätta för besökare att finna ateljén lät hon, efter påtryckningar, konstsmed Einar Persson framställa ett konstsmide som fanns vid vägkorsningen Strandgatan- väg 117. Detta konstverk finns numera i församlingshemmet i Vittsjö, en gåva från Agnes Brodds brorsdotter. Konstverket ägs av Wittsjö hembygdsförening som erhöll det som gåva 1979 enligt gåvobrev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstsmidet som fanns utmed väg 117 i Vittsjö föreställande Agnes Brodd vid en vävstol.


Top