Pigg 85-åring i Vittsjö

VITTSJÖ. Denna text är hämtad ur Norra Skåne där den var införd 3/4 1962. Tidningsurklippet är från moster Agdas urklippsalbum. Detta urklipp handlar om Henning Andersson Hårsjö.

Henning Andersson med sin cykel

85 år fyller i morgon en av Vittsjöbygdens mera kända män, förre lantbrukaren och handlaren Henning Andersson, Hårsjö, Vittsjö. Han är född i Lehult där fadern ägde ett mindre lantbruk. Tidigt fick han börja hjälpa till och bidraga till sitt uppehälle. Vid 13 års ålder kom han i tjänst i Hyngarp hos sin farbror Jon Kristiansson. Där stannade han i fyra års tid för en lön av 60 kr. om året. Sen flyttade han till en lantbrukare i Slättaröd i Norra Åkarps socken, där han arbetade några år och arbetade därefter vid kalkbruket under ett och ett halvt års tid.

Då han ingick äktenskap inköpte han en fastighet i Torrarp och blev stenarbetare. Han specialiserade sig huvudsakligen på grundläggningar av kilad sten till husbyggen och har lagt stengrund till sammanlagt 36 byggnader. Även cementarbeten sysselsatte han sig med. Dessutom hann han med en del stenborrning och sprängning. Han har borrat åtskilliga tum sten för hand med hammare och borr.
År 1913 inköpte han ett mindre lantbruk i Hårsjö, vilket han utökade med ytterligare mark från Månsatorp. Vid flyttningen dit 1915 satte han igång med nyodlingsarbeten och förbättrade och byggde till byggnaderna.

Henning Andersson har alltid varit intresserad av lite av varje. Bland annat började han studera bränningen av trätjära i så kallade tjärbrännor. Efter att ha sett olika dylika ”brännor” satte han i gång med egen fabrikation och började hugga och bryta tjärvedsstubbar. Försöket slog väl ut och han fortsatte denna hantering i många år. Han skötte också försäljningen av varan direkt till förbrukarna. Åtgången på trätjära var stor inom lantbruket för konservering av träinventarier och redskap, vagnar m.m.
Några fritidsproblem har aldrig existerat för Henning Andersson. Han började efter en del år jämsides med lantbruket att handla med skrot och lump. Under de senaste 18 åren har han på sin cykel samlat ihop 91 billaster skrot och lump. Att med endast en cykel till hjälp samla ihop denna mängd skrot är en prestation som kanske ingen i landet genomfört.
Vid Norra Skånes besök var Andersson sysselsatt med lastning av sin cykel för transport till grossisten.
Denne pigge åldring kommer säkerligen att fortsätta sin verksamhet framöver med den energi han besitter.
Man möter honom ofta ute på vägarna lastad med säckar både fram och bak på cykeln. Ibland har han betydligt över 100 kg last på en gång. Ändå är det inte många backar som han behöver stiga av cykeln för.
En 85-åring med hans fysik får man nog leta efter, Endast synen är något nedsatt men för övrigt är han pigg och kry.

 

 

Denna bild var införd 1967
inför Henning Anderssons
nittioårsdag den 4 aprilHenning Andersson avled 22 februari 1968 i en ålder av nära 91 år.

Top