RINGVERKET FRÅN 1922 KAN ANVÄNDAS I KYRKAN

VITTSJÖ. Ett strömavbrott kan ställa till det ganska rejält då nästan hela samhället slås ut. Det kan vara ganska makabert särskilt om kyrkans klockor inte kan ringa vid begravningar, bröllop och andra högtider i kyrka. Orgelmusik tillhör kyrkliga förrättningar och även denna funktion slås ut. Men i Vittsjö kyrka har dessa problem röjts undan sedan flera år tillbaka.

På bilden provar Olof Lunnergård  hur det kan vara att ringa i kyrkklockorna manuellt på ringverket från 1922.

Det finns inget som tyder på att klockringning med rep har förekommit från första början då lillklockan kom på plats i tornet 1828. Mer troligt är att klockringning med rep skedde tidigare då lillklockan var placerad i en klockstapel väster om kyrkan.

Då kyrktornet byggdes var det sannolikt någon form av ringverk/trampverk i närheten av klockan i stället för rep att användas vid klockringning i lillklockan. Då storklockan kom på plats 1922 byggdes ett riktigt ringverk för båda klockorna. Då fanns detta ringverk placerad några trappsteg upp på den då rangliga trappan upp till orgelläktaren. Denna trappa fanns då efter ingången till vapenhuset, strax till vänster. Där fick kyrkvaktmästaren ”trampa” igång klockorna, en trampa för varje klocka. Markering fanns, och finns fortfarande kvar hur mycket klockorna fick svänga. Blev det för kraftiga svängar kunde kyrkklockan slå runt ett varv.
Vid installation av elektrisk ringning av kyrkklockorna 1955 flyttades det gamla ringverket undan upp på våningen ovanför orgelläktaren intill nuvarande kyrkans museum. Då blev det också drägligare arbetsmiljö för vaktmästaren som kom ifrån tampandet i ringverket. Dessutom installerades även automatisk ringning vid helgmålsbönen varje lördag.
Då Wittsjö hembygdsförening inrättade museum ovanför orgelläktaren medverkade föreningen till att det gamla ringverket kom på sådan plats att det skulle kunna användas vid till exempel strömavbrott. Detta var år 1986. Med några enkla handgrepp kan det gamla ringverket kopplas in för ringning. Så skedde också för ett antal år sedan att ringverket användes för sammanringningen vid en hembygdsgudstjänst 1987?
Orgeln i kyrkan drivs också med elektrisk luftpump. Om strömavbrott skulle inträffa finns en ”fotpump” där luft till piporna kan pumpas in manuellt.
Det berättas från någon kyrka att klockaren klagade på för lite luft då han spelade. Vaktmästaren skall då ha svarat: Ja ved hour möed vär dä behövs te Stilla Natt! (Jag vet hur mycket luft det behövs till Stilla Natt.)

Top