TALLBACKEN BYGGDES FÖR 100 ÅR SEDAN

VITTSJÖ. Det numera avvecklade pensionat Tallbacken uppfördes 1912, alltså för 100 år sedan. Carolina Pettersson (syster Peta) var delägare i Trobecks pensionat men en schism uppstod och då lät syster Peta uppföra pensionat Tallbacken efter Tage Zickermans ritning. Byggmästare blev August Johansson i Knäred.


Tallbacken som var pensionat och vilohem 1913- 2011.

Byggnadsåret räknas av någon anledning till 1912 fast de första gästerna togs emot först i september månad 1913 och då var följande annons införd:
SYSTER PETAS HVILOHEM
”Tallbacken, syster Petas hvilo- och rekreationshem ligger högt och sundt i det natursköna Wittsjö, 10 minuters väg från järnvägsstationen. Nybyggdt och nyinredt, Målningar och tapeter o sängutstyrsel arsenikfria. Goda sängar. Godt bord, moderat pris. Mottager gäster året om. Förfrågningar besvaras under adress Wittsjö, telefon 17.”

Pensionatets belägenhet på en tallvuxen kulle gav givetvis namnet Tallbacken. Syster Peta var populär och omtyckt i samhället och hennes popularitet ökade då hennes kunskap i sjukvård ofta kunde utnyttjas. Syster Peta drev rörelsen med Tallbacken fram till 1930 då systrarna Hulda och Elina Öberg övertog verksamheten som främst satsade på gäster som behövde vila och rekreation. Dessa systrar hade rörelsen fram till 1951. Därefter har det varit flera ägare till pensionatet, bland annat Rut och Henry Persson samt Anita Nilsson. Tallbackens pensionat förklarades i konkurs år 2011.
Not. Namnet Syster Peta lär har kommit från sjukhuset i Kristianstad där Carolina var sjuksköterska. Vid en behandling var det en flicka som kallade Carolina för syster Peta. Syster Peta lär själv ha uppskattat tillnamnet då även annons förkunnar: syster Petas hvilohem.
Under alla året hade Tallbacken telefonnummer 17, senare ändrat till 220 17.
Beträffande arsenikfritt beror detta på att längre tillbaka i tiden behandlades tapeter och annan inredning med arsenik för att hålla ohyran borta. Nackdelen var att barn ofta slickade på de behandlade ytorna vilket inte var så hälsosamt! Då 1912 var det en nyhet att allt var fritt från arsenik.

Top