KYRKANS STORKLOCKA KOM 1922

VITTSJÖ. Den 2 december 1922 invigdes storklockan i kyrkan efter en donation. Tidigare fanns lillklockan som troligen kom till platsen i mitten av 1500-talet och var då fram till 1828 placerad i en klockstapel intill kyrkan. Säreget med storklockan är att där finns inget bibelord ingjutet. Det fanns inte plats!

STORKLOCKAN FRÅN 1922

Kyrkklockan (storklockan) skänktes till kyrkan genom donation av närboende Johannes Nilsson. Han var bosatt endast 100 meter från kyrkan men hans svaga hörsel var orsaken till att han inte uppfattade klangen/kallelsen från lillklockan. Testamentet angav att hans efterlämnade egendom skulle säljas och intäkterna skulle användas till ny och större ”ringklocka”.

Johannes Nilsson var född i Bröna men de ekonomiska bekymren steg efter hand. Han beslutade då att emigrera till Amerika där han tidigare hade en broder. År 1888 lämnade han Bröna och Sverige för färd västerut. Han fick med broderns hjälp anställning som banvakt med tämligen bra lönevillkor. En extra slant fick han då brodern avled och Johannes ärvde honom.
Hemlängtan grävde sig allt djupare och i mitten av 1990-talet återvände han till Sverige för en kortare visit innan han återvände till Amerika. Efter ett antal år i Amerika återvände Johannes för all framtid till Sverige och Vittsjö år 1907. Han ansågs som tämligen ekonomiskt välbärgad och byggde en villa vid nuvarande Kyrkovägen.
Bristen på hörsel började göra sig allt mer påmind och var så illa att han knappast kunde höra klangen från lillklockan i kyrkans torn. Han beslutade då att i sitt testamente skänka medel till en ny och större ”ringklocka”.
Johannes Nilsson avled i oktober månad 1919 och den 12 mars 1922 beslutade kyrkorådet att beställa en ny kyrkklocka till kyrkan med inskription ”Gåva av f åbo Johannes Nilsson Vittsjö. Uppsatt 1922”. Skånes landskapsvapen är också ingjutet i klockan. Det fanns plats för mer inskription på den stora klockan och kyrkorådet beslutade då att namnen på ledamöterna i kyrkorådet skulle ingjutas på klockan. Utrymmet minskade och därför fick det inte plats med ett bibelord som annars var vanligt på kyrkklockor! Gjuteriet i Ystad fick uppdraget att gjuta klockan till en kostnad av 9 500 kronor.
Sedan 1922 har två kyrkklockor kallat till gudstjänst och andra samling i helgedomen. Johannes Nilsson fick aldrig själv höra klangen från ”sin” kyrkklocka!

Top