VATTENDELARE OCH BRUDMANSÖ PÅ FROSTENSMOSSEN

VITTSJÖ. Frostesmossen eller Kämlingamyren är troligen obekant för de flesta fast den finns inom Vittsjö sockens gräns. Mossen är belägen norr om Björkholm by i västra delen av Vittsjö socken.

Mossen har indirekt anknytning till den flera gånger större Flåsmyr som sträcker sig in i Skånes Fagerhult socken där gränsmärket ”ko-patten” finns mitt i denna stora myr.
På den tiden, 1988 då hembygdsfolk vandrade runt Vittsjö socken passerades också Flåsmyr. Frostensmossen eller Kämlingamyren innehåller en del kanske inte direkt sevärda platser men där finns ända mycket att upptäcka. Med utgång från Björkholm blir det endast några hundra meters vandring norrut för att komma till dialektala Ekelsön, Igesön eller rätta uttalet Ekön. På denna ö i mossen växer färre antal ekar, helt omsluten av mossmark. Denna Ekö har betraktats som djurens paradis!
Ytterligare en liten sträcka norrut finns Järseön, en mindre ö vars ursprung av namnet är obekant. Möjligen kan namnet ha kommit från ”utstickande ö”?
Frostensmossen är även en vattendelare som flera andra mossar i trakten och avrinningen sker till norr, söder och väster. Ute på mossen finns också en källa, kallad Kyrkekilla med helt klart vatten. Namnet kan ha kommit från den tiden då människor vandrade från byarna till kyrkan, en kyrkväg där vandrarna kunde stanna till och släcka törsten under varma sommardagar. För 25 år sedan fanns vissa spår efter stigar förbi källan. Sägnen förkunnar att intill källan skulle också ha funnits en krog som kallades Bengt Nils krog!

MÖLLA I MOSSEN
Kämplingakvarnen låg mitt ute på Frostensmossen där tydliga tecken för 25 år sedan gav starkt belägg för att det funnits någon form av ”industri”.

Ett vattenflöda i vattendraget på norra delen av Hallängen. O B S nivåskillnaden närmast i bild.

Där fanns (finns) en invallning med hålldamm, ingen naturlig sådan utan utförd med mänsklig handkraft. På botten nedanför fördämningen fanns något liknande kvarnstenar och en stig från Kemlehöjalt leder fram till möllan. Sannolikt har mossen varit högre än den var för 25 år sedan och förmodligen ännu lägre i dag. Då för några hundra år sen har det nog varit bättre tillgång till vatten till ”industrin”.

VATTENHÅL
Strax intill Ekön fanns ett så kallat ”vannhål” eller i klartext vattenhål. Det märkliga med detta vattenhål att dit rinnande vatten försvinner ner i dyhålet som är minst tre meter djupt. Vattenståndet är konstant antingen det är torka eller nederbörd. Ingen utforskning var skett var det tillrinnande vattnet bli av. Det försvinner helt enkelt ner i vattenhålet.

HALLASTENEN
I norra delen av Frostensmossen finns Hallastenen i kanten på Hallängen, som är ett gränsmärke mellan byarna Kristenstorp, Lönsholma, Perstorp och Granetorp.

Hallastenen har delat på sig genom årtusendens frostsprängningar.

I stenen finns inslagna järnöglor där stängseltråd har varit fästad. På stenen finns också en dubb för höjdbestämning. Observera den något annorlunda frostsprängningen.

BRUDMANSÖN
Brudparet från Mörkhult hade vigts i Vittsjö kyrka och var på väg hem på tidigare omtalade Kyrkstigen. Det var vinter och då brudparet kom till Hallängen fick de höra ylandet från vargar. Det nyvigda paret jämte brudfölje ansåg det för riskabelt att då fortsätta när mörkret kom och beslöt då att övernatta i en skogsdunge på den ö eller skogsudde som i dag kallas Brudmansön. För att inte utsätta sig för fara då de skulle passera förrädiska vattenflöden beslutade de sig för övernattning. Efter en kylig? natt fortsatte följet till Mörkhult där bröllopsfesten hölls ett dygn försenat! I denna sena tid kan det frågas varför kallades inte platsen för Brudparsön?
Det finns så mycket mer att upptäcka på Frostensmossen och närliggande område. Gör ett besök när vårsolen tittar fram!

Top