KOPPARSLAGAREGÅRDEN JUBILERAR

VITTSJÖ. 200 år fyller i år……. Så kunde det sett ut om det varit en person som kommit upp i denna aktningsvärda ålder. Nu är det i stället en byggnad i Vittsjö centrum som jubilerar. Namnet på jubilaren är Kopparslagaregården och för att inget tvivel skall råda om byggnaden finns ett anslag på gavelfönstret på övre plan.

Ett tydligt anslag förkunnar att detta är Koppareslagaregården från 1812.

Kopparslagaregården lever i välmåga trots hög ålder men vissa ålderssymtom har åtgärdats med kirurgiska ingrepp. Det var sämskmakaren Andreas Weinberg från Ängelholm som uppförde fastigheten år 1812 och sonen Gustav Winberg utbildade sig till kopparslagare, där av namnet.

I samband med ombyggnad och renovering 1962 kom även den gamla vällingklockan på plats med inskriptionen Winberg. Denna klocka har sannolikt använts som matklocka då fastigheten tidigare varit bondgård. På den tiden då Kopparslagaregården var en bondgård fanns också ett uthus beläget i nuvarande gatukorsningen Kopparslagaregatan- Hantverksgatan medan gårdens gödselstack låg på nuvarande Hantverksgatan. I dagens läge har bilden förändrats utom själva Kopparslagaregården som är i ursprungligt skick sedan 1812.
Nuvarande ägare till Kopparslagaregården är Bengt- Arne Jönsson, och tidigare var det Bengt-Arnes fader Arne Jönsson, som var ägare sedan 1951. Vissa renoveringar på fastigheten har utförts 1912, 1931 och 1962.
Det år Kopparslagargården fyllde 150 år, var det en samling vid anrika huset då ett antal äldre boende i Vittsjö var samlade till firande. De flesta är nu borta, men Bengt-Arne och Ingela lever. Se bild här nertill!
Kopparslagaregården är dock inte samhällets äldsta hus utan det tillskrivs ”Bodelssons” (SO järnvägsstationen). Denna fastighet byggdes på 1780-talet som ”gatehus”, men platsen har varit bebyggd tidigare, men denna byggnad blev nerbränd innan nuvarande fastighet uppfördes på samma plats.

Det är 50 år sedan denna bild exponerades. Inbjudna till ”kalaset” var f v sittande: Alfred Widén, möbelfabrikör, Carl Ottosson, målarmästare, Carl P Persson, banmästare, Carl Christensson, handlande, Hilma Zaunders, maka till Johan Zaunders, Anette Björklund, änka efter Håkan Björklund, och Clara Winberg. Stående f v Arne Jönsson, byggmästare, Ingela Jönsson, dotter till Arne Jönsson, Bengt-Arne Jönsson, son till Arne Jönsson, Doris Jönsson, f Björklund, maka till Arne Jönsson, Sven Ottosson, målarmästare, Johan Zaunders, köpman, Kurt Jönsson, f i Ubbalt, Augusta Nilsson, moder till (Smens) Erik Nilsson, Karin Gustavsson (dotter till Carl Winberg) och hennes man Börje Gustavsson.

Top