JÄNGLEHAVE PLATSEN FÖR RÅNMORD

EMMALJUNGA/KRAXEBODA. Skriftställaren och bygdeforskaren Ernst Paulsson har genom sina nerteckningar bevarat många gamla händelser som inträffat i bygden. I en av hans skrifter berättar han om Jänglehave. Händelsen lär ha inträffat under sista delen av 1600-talet. Berättelsen anges här nedan med vissa korrigeringar.
Ett Snapphaneband hade sitt tillhåll i Lilla Frösboholma i Vittsjö socken och under sina strövtåg lyckades de röva bort en ansedd man norr om Smålandsgränsen. Mannen spärrades in i Snapphanefästet och bud sändes till hans hustru att om hon ville återse sin man levande skulle hon inom en viss tid överlämna en ansenlig lösensumma av pengar.
Hustrun vars namn var Jängla lyckades med möda skrapa samma den dåtidens stora summa och begav sig genom de stora och vida skogarna mot Snapphanarnas näste. Hon fick tidvis göra stora omvägar för att komma förbi naturliga hinder i form av mossar och vattensamlingar medan tiden blev allt mera nära den utsatta tiden för betalande av lösensumman.
Just som han närmade sig målet hörde hon ett skott som ekade i nejden. Hon fick aningen att skottet gällde hennes man och farhågorna besannades då hon kom fram och fick se sin make skjuten. Hade hon kommit några minuter tidigare hade hon räddat sin mans liv.
De råa och förhärdade Snapphanarna rördes då de såg den förtvivlande kvinnan som just hade mist sin make. De gjorde Jängla inte någon skada och de lät henne till och med behålla lösensumman hon hade med sig. Hon fick oskadd och ensam lämna snapphanelägret och återvände mot hemmet med tungt sinne.
När hon kom till Backatorp träffande hon en ung piga som skötte en åker. Jängla berättade i sin förtvivlan om det som hänt henne och var oförsiktig nog att tala om att hon hade lösensumma med sig. Jängla fortsatte sin vandring med tungt sinne men pigan på åkern började tänka syndiga tankar. Detta var ett osökt tillfälle att göra sig ekonomisk oberoende. Hon lämnade hästen och tog sig in där hon hämtade en kniv och sprang efter kvinnan som hon hann upp i Kraxeboda. På en stig stack hon ihjäl kvinnan och rånade henne på den stora lösensumman. Det är denna plats där Jängla mördades som under århundraden har kallats Jänglehave.
I dag finns nog inget minne kvar på platsen där rånmordet skedde men år 1978 fanns ett mindre stenröse som markerade platsen. I dag finns planterad skog på området. På vissa äldre kartor finns angivet namnet Jänglehave. Det är hög tid för hembygdsföreningen att markera platsen medan någon människa finns kvar som kan ange.

 

Top