GAMMAL DAGBOK BERÄTTAR:

 

 

 

VITTSJÖ. Gamla protokollböcker kan faktiskt berätta en hel del om vad som hände i orten för snart 140- 160 år sedan. Dagboksanteckningar från folkskolläraren N Olsson ger besked om förhållandena år 1873.

 

 

 

 

Den legendariske folkskolläraren Christen Andersson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från ett protokoll från 1852 saxas att läraren i ambulerande folkskolan i Björstorp skall sändas till seminariet i Lund för utbildning. Det gällde legendariske folkskolläraren Christen Andersson som då hade upprätthållit sin lärartjänst i 14 år! Han var 26 år gammal då han skickades till Lund för (vidare)utbildning då han inte hade någon lärarexamen. Han hade gått i skola hos sin far och farfar som båda var lärare och Christen började som lärare då han var tolv år gammal. Christen återvände till Björstorp år 1852 med lärarexamen efter 4,5 månades studier i Lund.

Lärare Nils Mårtensson började sin lärargärnin1832. Han var även tillsyningsman för socknens Magasinkassa eller Sockenmagasinet vilket tillkom på 1700-talet.som då var inrymt på kyrkans vind. Ännu i dag finns detta sockenmagasin kvar i nästan orört skick på kyrkans vind. Sockenmagasinet var en reserv att utnyttjas vid nödår eller liknande.

År 1873 fanns det70 elever i Hårsjö skola som då var belägen utmed vägen upp till Norreljung. Disciplinen var sträng och ordningen god. Då samlades också folk i skolan till bibelförklaringar av kringresande kolportörer. Vid en föreläsning sägs att en flicka omvändes att tillhöra mormonerna.

Dagboksanteckningarna förtäljer att allmogen ofta vandrade milslånga stigar till kyrkan. Dessa kyrkstigar hade kortare vägsträcka än byvägarna.

Predikningarna var ofta långa och sövande och för att hålla sömnen borta blev det allt som oftast påfyllning av stimulerade snus. En och annan kyrkbesökare, eller kanske flera samlades utanför kyrkan för att dryfta världsliga angelägenheter. När det var tid för uppläsning av kungörelser tog sig alla in i kyrkan för att inte gå miste om beslut och nyheter.

Den 7 mars var det terminsavslutning i Vittsjö skola för nästa dag skulle läraren börja undervisning i ambulerande skolan i Björstorp.

Den 7 och 8 april var det skolledigt. Då inföll stormarknaden i Vittsjö och några elever behövdes nog som hjälp att forsla häst eller kor till och från kreatursmarknaden. Dagboken skildrar även det syndiga levernet på marknadsdagen med det allt mer tilltagande superiet.

Det finns många godbitar att plocka fram ut gamla protokoll och dagböcker.

 

Top