BIBLIOTEKET FYLLER SNART 145 ÅR

VITTSJÖ. 145 år fyller den 17 januari Biblioteket i Vittsjö. Trots den höga åldern är företaget i god vigör, både interiör- och exteriörmässigt sett. Så skulle en födelsedagsfirare kunna beskrivas. Turerna har varit många från kommunbibliotek till modernt bibliotek för läshungriga.

Denna pittoreska byggnad från 1906 innehåller biblioteket.

Kommunalstämman beslutade den 17 januari 1868 att överta Folkbildningsvännernas privata bibliotek som varit verksamma några år. En av initiativtagarna till detta privata bibliotek var folkskolläraren Christen Andersson, populärt kallad SkolmästarChristen.

Folkbildningsvännernas bibliotek kom ganska snart på obestånd med sina 200 volymer läsvärda böcker. Läsintresset hos allmänheten var inte så stort då det sades att det många bokläsandet var till skada! Det unga släktet borde i stället lära sig arbeta och inte offra tid på skola och bokläsande! Det privata biblioteket kunde erbjuda läsvärda böcker i religion, geografi, historia och naturvetenskap.
Underhandlingar hölls flera gånger med Vittsjö sockenstämma om försäljning av det privata biblioteket men det mötte starkt motstånd då stämman ansåg det myckna läsandet var till igen nytta. SkolmästarChristen föreslog stadgar då sockenbiblioteket skulle vara tillgängligt för den som ville förkovra sig i något ämne. Församlingens pastor och kyrkorådet skulle för framtiden föreslå lämpliga inköp.

SkolmästarChristen anses med rätta som initiativtagare och bildare av sockenbiblioteket som har utvecklats till bibliotek Hemgården.

Bland den yngre generationen fanns ungdomar som själva inköpt böcker för att studera något ämne vidare. För att hjälpa dessa skuldsatta ungdomar bildades Folkbildningsvännerna som var de egentliga föregångarna till sockenbiblioteket. Även denna grupp möttes av motstånd från stämman.
Den 17 januari 1868 togs frågan åter upp på sockenstämman. Då hade Folkbildningsvännerna beslutar skänka hela beståndet av böcker på villkor att sockenbibliotek bildades och att församlingen årligen under fem år inköpte böcker till ett värde av 50 riksdaler. Givarna skulle dessutom få låna böcker gratis medan andra låntagare skulle betala några få ören för varje månad som låntagaren hade boken.
Nästa stora fråga var biblioteket skulle placeras? Två förslag fanns. Antingen i kyrkans sakristia eller i skolan som då fanns mitt emot kyrkan. Det blev skolsalen med skolläraren Nils Mårtensson som den förste bibliotekarien. Öppettiderna var en timme före och en timme efter gudstjänsten i kyrkan. År 1913 flyttade biblioteket till centrala Vittsjö för att 1931 flytta tillbaka till skolan.
År 1963 flyttades biblioteket till kv Linden. 1984 beslutade kommunfullmäktige att biblioteket skulle förläggas till tredje våningen i folkskolan. 1984 var det massiv uppslutning genom protestlistor att biblioteket skulle förläggas till tidigare pensionat Hemgården. År 1984 beslutade kommunfullmäktige med röstsiffrorna 53- 8 att biblioteket skulle förläggas till skolan.
Beslutet överklagades på initiativ av en privatperson till Kammarrätten som beslutade om verkställighetsförbud. Ärendet kom åter upp till fullmäktige i februari månad 1986. Då blev beslutet 30-29 till förmån för Hemgården. I mars månad invigdes bibliotek Hemgården som bibliotekslokal.
Kulturbyggnaden Hemgården är väl lämpat som bibliotek och dessutom hålls sker flera andra verksamheter i kulturbyggnaden.

Top