FÖR 100 ÅR SEDAN, 1913 HÄNDE DETTA I VITTSJÖ

VITTSJÖ. 1913 Hände detta i Vittsjö.

 • Vid årets början var folkmängden 2 191 personer.
 • 156 hushåll prenumererade på Norra Skåne.
 • Signe Lindéns hembageri sålde både fyllda och ofyllda fastlagsbullar redan den 1 februari.
 • Glödlampan exploderade och hela villan brann ner i Emmaljunga. Bokhållaren, jungfrun och de båda barnen räddades.
 • En brandlur inköptes för larm av brandkåren.
 • Detta år infördes allmän pension.
 • Då fanns en förening med namn ”Sedlig kultur”.
 • Vägförening bildades för vägsträckan Hultatorp- Kemblehöjalt- Hjortholm och Frösboholma.
 • Lydia Trobeck annonserade att hon sålda svarta klänningstyger till konfirmationen.
 • Intresserade för bildande av andelsförening för framdragande av elektriskt ljus kallades till samling och en interimsstyrelse bildades.
 • En nykter och ordentlig dräng erbjöds plats hos Vittsjö Gästgivaregård.
 • Den som köpte en Singer symaskin erbjöds gratis broderingskurs.
 • Anton Persson sålde tjärpapp, cement samt byggnadssmide.
 • D J Danielsson sålde tyger och damhattar.
 • Barnmorskan hade tjänstledigt från den 25 juni till 15 juli.
 • Gräsauktion hölls vid Bröna sjö med fyra månades betalningsanstånd.
 • Hembygdsfest ordnades på Skansen med tal samt musik av Vittsjö musikkår. Inträde 35 öre. 500 personer kom till samlingen.
 • Vid stortorgdagen såldes och avsändes 25 nötboskap till Hörby, tolv till Hässleholm sex till Önnestad samt två hästar till Lund.
 • Förlovade: Josef Svensson från Mala och Anna Jönsson från Vittsjö. Harald Persson från Stafshult och Alma Bengtsson från Gundrastorp.
 • Mitt i natten upptäcktes en eldsvåda i samhället då Gottfrid Waldaus Vittsjögården brann ner (mitt emot Trobecks). Vilohemmet Trobecks räddades. Gårdens kreatursbesättning räddades och ingen människa kom till skada.
 • Vid årets slut var befolkningens antal 2 303, en ökning med elva personer.
Top