DET HÄNDE FÖR 50 ÅR SEN, 1963

 

VITTSJÖ.

•    Signaturen Ax,(Gustaf Axelsson) skrev 1963 i sin Vittsjökrönika att den stränga kylan, under 20-strecket hälsades med glädje av oljeförsäljarna då det var stor förbrukning av olja till värmepannorna.
•    Ordförande i Folkpensionärsföreningen, numera SPF, var vid denna tid Oscar Tollström.
•    Redan 1963, flera år innan högertrafikens införande var det många insändare i tidningen som antingen höll till höger eller höll till vänster!
•    Kommunalfullmäktige avvisade inviten från Markaryd och Strömsnäsbruks kommuner som inbjöd Vittsjö kommun att ingå i ett gemensamt kommunblock.
•    Likaså beslutade kommunalfullmäktige att godkänna höjning av hyran från 70 kronor till 85 kronor per månad för två personers lägenhet i pensionärslägenheterna på Vången.
•    Kyrkan fick ett nytt antependium, skänkt av kyrkliga arbetsföreningen.

•    Det kom 1 700meter plastslang från Norge till Vittsjö. Den tjocka isen gav sådan bärighet att slangen med en jeep som dragfordon ganska snabbt lades till Getahålan där en ny vattenborra skulle tas i bruk.
•    Sparbanken beslutade detta år, 1963 att öppna filial i Emmaljunga med öppettid en kväll varje vecka.
•    Pensionat Solhäll utökade verksamheten med ytterligare tolv rum för tillresande gäster. Även pensionat Trobecks förberedde utbyggnad av verksamheten.
•    Harald Svensson, Höjalen avtackades efter 34 år i sparbankens styrelse och Sture Hallenborg avtackades efter 24 år som siffergranskare.
•    Fortfarande var det många som föredrog att resa med järnväg i stället för att åka bil till pensionaten.
•    Kyrkoherdens kök i prästgården moderniserades och väntrum till pastorsexpeditionen tillbyggdes.
•    Bröderna Larssons, numera Vittsjö Hallen införde moderna handelsmetoder genom självbetjäning.
•    Beträffande sophanteringen beslutade kommunalfullmäktige att inköpa tre hektar mark i Hagsjö för att tillsammans med Bjärnum anlägga en gemensam avstjälpningsplats för de både kommunerna. Så blev det inte!
•    Kyrkan erhöll nytt nattvardssilver. Gåvan hade bekostats av medel från Johannes Nilssons fond.
•    Albin Eriksson avtackades som den transportör av mjölk till mejeriet med hästtransport. Han transporterade mjölk från Kulleröd, Hackatorp och Björkefalla.


Albin Eriksson transport av mjölkkannor tio år tidigare.


•    Korset på kyrkans torn byttes ut mot ett nytt sådant år 1963.
•    Nils Johnssons bostadsplats brann ner till grunden efter en explosion i spisen!


Nils Johnsson var halt och ses med sin cykel på en suddig bild.


•    Spö vid spö utmed hela Gåsadammen. Det är förunderligt att det kunde få plats med 284 metare då turisttrafikföreningen utlyste metartävling. Metarna drog upp 1 084 fiskar och förmodligen sjönk vattenytan i dammen efter varje uppdrag.
•    Samtliga brunnar i församlingen skulle hälsoundersökas, beslutade kommunala styresmännen. Med dåtidens tekniska analyser var det nog svårt att avgöra om dricksvattnet var hälsofarligt eller inte! Uppehåll gjordes under älgjakten!
•    Verksamheten vid mejeriet upphörde 1963 och tre trotjänare avtackades.
•    Västra kyrkogården invigdes också detta år.
•    Sign Ax hade vissa problem att klara sig undan frufridagen men hade hjälpligt kunnat slinga sig undan i tio år.
•    Det var en del av alla händelser under detta år i Vittsjö. Du får gärna forska i mina tidningsklipp!

Top