MASUGN VID VITTSJÖN

VITTSJÖ. Trakten kring och i Vittsjö är synnerligen rikt på järn och det var en tillgång i gamla tider då järn var en bristvara. Här fanns så kallad Penningmalm, dock enbart i Pickelsjön. I övrigt fanns det malmsubstanser i både sjöar och myrar. En masugn har återfunnits vid campingplatsen där malmen sannolikt hämtats från Vittsjön.

Masugnen från 1600-talet i avklätt skick 1986.

Det var år 1986 som Anders Ödman utgick från att en masugn hade funnits på platsen sedan mängder med slagg återfunnits vid strandkanten. Sannolikt är denna masugn eller järnsmälta från 1600-talet eller möjligen tidigare, kanske redan på 1300-talet. Datering har skett genom olika markfynd. Fyndet har fått namnet Torkelshyttan då det finns anledning att härröra fyndet till Torkelssönerna.
Själva masugnen hade i botten en längd på cirka en meter och 40 centimeter bred. Anders Ödman kunde tydligt visa var tillförseln av luft skedde och de flata stenarna fanns kvar där slaggen skulle rinna ut. Vid utgrävningarna återfanns två stolphål cirka åtta meter från varandra. Med ledning av dessa fynd finns det goda skäl att anta att masugnen varit överbygd.
På platsen har flera fynd hittats i form av flinta och det kan tyda på att där tidigare funnits en boplats under stenåldern.
Sedan masugnen grävts ut har noggrann dokumentation utförts med beskrivning och ritningar över fyndplatsen. Sedan detta var färdigt har jordmassorna fyllt igen över masugnen men platsen är väl utmärkt då ett kummel av slagg finns över masugnen.
Platsen för den urgamla masugnen är några meter från strandkanten av Vittsjön, ett par hundra meter söder om campingplatsen. Marken har tidigare tillhört Oscar H Andersson. En hög av slagg utmärker platsen.

Top