TELEFONEN KOM TILL VITTSJÖ FÖR 105 ÅR SEDAN!

VITTSJÖ. I år är det 105 år sedan Telegrafverket inrättades en växeltelefonstation i Vittsjö. Det var den 20 januari 1908 som kontrakt skrevs med Anton Selin om inrättande av en växeltelefonstation i hans fastighet vid nuvarande Bäckabro förskola vid Hårsjövägen men förutsättningen var det fanns minst sju abonnenter som var intresserade av anslutning till tidens moderna kommunikation. Det fanns dock en telefon tidigare i Vittsjö och det var Järnvägsstationen som var ansluten till Bjärnum nr 14.

Interiören från telefonstationen i Vittsjö 1950-. Stående t v föreståndare Agnes Linhard.

Anton Selin var föreståndade för dåtidens moderna växel som höll öppet vardagar kl 08 fm till 21 em samt sön- och helgdagar klockan 09- 13. Abonnenterna och föreståndaren för växeln skulle komma överens om betalningen och det är okänt vilken summa det var. Men Anton Selin hade dock tio kr

onor från Telegrafverket för varje huvudabonnemang. Dessutom skulle han verkställa budgivning upp till en kilometers avstånd och för detta uppdrag erhöll han 25 öre. Tre- fem öre kostade det att använda samtalsautometen i fastigheten. Alla inkomna medel skulle redovisas till centralstationen i Hässleholm.

År 1918 flyttade växeltelefonstationen till Kopparlagargatan och då med Agnes Linhard som telefonissa och föreståndare. Hon hade tjänsten till 1956 då det blev automatisering med fingerskiva. Telefonkatalogerna från 1908 är tämligen svårlästa då hela Skåne samt Blekinge län samsades i en katalog. Samtliga telefonnummer i Vittsjö från 1908 är kartlagda från nummer ett till nummer 25 men redovisning av dessa sker inte i denna artikel. Ingen av de gamla abonnenterna finns av naturliga skäl inte kvar men närmast samhörighet har Juhani Nilsson som övertagit sin moders telenummer med 200 02.

År 1946 fanns det 300 abonnenter anslutna till telefonstationen i Vittsjö och alla samtal kopplandes vidare av telefonissa som hade det stressigt värre under högtrafik då 300 samtal skulle kopplas på en timme! I början av 1950 byggdes telefonanläggningar i Hästhult, Hårsjö, Snärshult och Gundrastorp. Hela Vittsjö blev helautomatiserat 1956 och telefonissorna blev arbetslösa!

Kerstin Telander var en av telefonisterna som blev arbetslös. Hon började sin gärning som telegramflicka på 1940-talet genom att bära ut telegram som kom till telefonstationen. Hon fick också meddela telefonbud till någon som skulle infinna sig på telefonstationen en viss tid för att ta emot ett samtal. Detta var alltså långt innan telefonen fanns som var mans egendom.

År 1950 började hon som telefonist i Vittsjö och då var det tre timmars pass då telefonstationen var öppen dygnet runt. De två första månaderna var hon elev utan lön men tredje månaden fick hon sin månadslön på 150 kronor. Då fanns det åtta anställda som arbetade två och två men nattpasset var det en betjäning. Vissa stunder kunde det vara tämligen lugnt och då kunde det bli en stund vila på sängen.

Taxi i Vittsjö, även de man Namnanrop hade en särskild förmån. Vid de tillfällen då taxistationen var obemannad tog telefonisterna emot beställning som vidare befordrades till den taxichaufför som kom tillbaka först.

I dag finns det sällan telefonister som svarar. Det hörs i stället: tryck 1, tryck 2 o s v . Många ringer ditt samtal placeras i kö! Det var bättre förr! Då fanns det personlig service!

 

 

Telefonister vid växelbordet 1956. Stående t v Kerstin Telander samt Agnes Linhard.

 

Top